ބާސެލޯނާގެ ވިޔަފާރި އަދި ނުނިމޭ: ބާޓޮމެއު

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 14) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާގެ ވިޔަފާރި އަދި ނުނިމޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބްރެޒިލްގެ ވިންގާ މެލްކޮމް އާއި ގްރެމިއޯގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު އާތޫރު މެލޯ އާއި ސެވިއްޔާ އަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ކްލެމެންޓް ލެންގްލެޓް އަދި ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅޭ ޗިލީގެ މިޑްފީލްޑަރު އާޓޫރޯ ވިޑާލް ގެނެސްފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން ދޫކޮށްލި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު ވަޓްފޯޑަށް ވިއްކާލި ޖެރާޑް ޑެލޮފޭއޫ އާއި ގުއަންޒޫ އަށް ދޫކޮށްލި ޕައުލީނިއޯ އަދި އެވަޓަން އަށް ވިއްކާލި ޔެރީ މިނާ އާއި ލޯނަކަށް ދިން އަންޑްރޭ ގޯމޭސް ހިމެނެ އެވެ. އަދި އެ ޓީމުގެ ލެޖެންޑް އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ވެސް ވަނީ ޖަޕާނުގެ ވިސެލް ކޯބޭއާ ގުޅިފަ އެވެ.

"އަހަރެން ކުޅުންތެރިންގެ ނަމެއް ނުކިޔާނަން. އަހަރެން އެހެން ޓީމުތަކަށް އިހުތިރާމްކުރަން. މާކެޓްގައި އަހަރެމެންނަށް އަދި ވެސް 20 ވަރަކަށް ދުވަސް އެބައޮތް. އަދި އަހަރެމެންގެ ވިޔަފާރި ނުނިމޭ. ކުޅުންތެރިން ގަތުމާއި ވިއްކުން ކުރިއަށްދާނެ،" ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން ފާރަލަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ އެޑްރިއަން ރަބިއޮޓް އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ ޕައުލް ޕޮގްބާ ހިމެނެ އެވެ. ޕޮގްބާގެ އޭޖެންޓް އަންނަނީ އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

އެކަމަކު އިނގިރޭސި ކްލަބްތަކަށް ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ބަންދުވެފައިވުމުން ޔުނައިޓެޑުން އެއްވެސް އަގެއްގައި ޕޮގްބާ ވިއްކާލުމުގެ މަޝްވަރާ ނުކުރަންވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޕޮގްބާގެ ޑީލް ކުރިއަށް ނުގޮސްފިނަމަ އޭނާ އަށް ޖެނުއަރީ މަހު ބާސެލޯނާ އިން ބިޑެއް ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

ބާސެލޯނާ އަށް ކުރިން ކުޅުނު ބަޔާންގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އަލުން ބާސެލޯނާއާ ގުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖަރުމަނު މީޑިއާގައި ވަނީ އަޑުފެތުރިފަ އެވެ. އަދި ބަޔާނުގެ އާ ކޯޗު ނިކޯ ކޮވަޗްގެ ޕްލޭނުގައި ތިއާގޯ އަށް އެހާ ގިނަ ފުރުސަތު ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އޭނާ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ޖަރުމަނު ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.