ގާޑިއޯލާގެ މައްސަލައަކީ މެސީ ނެތުން: ހުލިޓް

ދޯހާ (އޭޕްރިލް 21) – މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް މިހާރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުނުކުރެވެނީ އޭނާގެ ޓީމުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ނެތުމުން ކަމަށް އޭސީ މިލާނާ އެކު މުބާރާތް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ނެދަލެންޑްސް ކުރީގެ ތަރި ރުޑް ހުލިޓް ބުނެފި އެވެ.


ގާޑިއޯލާ ވަނީ މެސީ ހިމެނިގެން ބާސެލޯނާ އަށް 2009 އާއި 2011 ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ބަޔާން މިއުނިކުގައި އަދި މިހާރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އެކު ވެސް އޭނާ އަށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮވެމެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

"ގާޑިއޯލާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގެއް ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވޭނެ އޭނާގެ ޓީމުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ނެތުމުން. އެކަން ވަރަށް ބޮޑު ތަފާތަކަށްވޭ،" ބީން ސްޕޯޓްސްގެ އެނަލިސްޓަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުލިޓް ބުންޏެވެ. "އޭނާ ބަޔާން މިއުނިކާ އެކު މަސައްކަތްކުރި. ކޮންމެ ފަހަރަކު އެހާމެ ގާތަށް ގޮސް ކާމިޔާބުނުވެ ދަނީ."

ހުލިޓް ބުނީ ބާސެލޯނާގައި، ވާދަވެރިކޮށް އުނދަގޫކޮށްދާ މެޗުތަކުގައި މެސީ ތަފާތު ދައްކާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ގާޑިއޯލާ ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކަންކުރިއިރު އެތައް މެޗެއްގައި މެސީ ތަފާތުދެއްކި ކަމަށެވެ.

"އެ ތަފާތު ދައްކާނެ ޓީމެއް ނުގަނެވޭނެ. އެކަމަކު އަހަރެން އޭނާއާ މެދު ހިތާމަކުރަން. ސަބަބަކީ މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން އޭނާ ބޭނުންވެފައި ހުރި މިންވަރު ފެންނާތީވެ."