އުއްމީދަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުން: ޒަވީ

ދޯހާ، ގަތަރު (މެއި 21) - ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަމަށް އަދި ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް ގަތަރުގެ އަލް ސާދްގެ މިޑްފީލްޑަރު އަދި ސްޕެއިނުގެ ލެޖެންޑް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.


އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ޒަވީ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލީ ރޭ އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިރާނުގެ ޕާސެޕޯލިސް އަތުން 2-0 އިން އަލް ސާދް ބަލިވި މެޗުންނެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ޕާސެޕޯލިސް އާއި އަލް ސާދުން ވަނީ ޒަވީ އަށް ހާއްސަ ހަދިޔާ އެއް ދީފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމަށް ޒަވީ އަންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރިފައިވީ ނަމަވެސް ޒަވީ ބުނީ އަދި އެ މަގާމަށް އޭނާ ދާން އަވަސްކަމަށާއި ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހޭ އެހެން ތަޖުރިބާތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

"ކޯޗަކަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައި އަހަރެން މި ހުރީ އުފަލުން. އެކަމަކު މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ފުރަތަމަ އެންމެ މަތިން ފަށަން. ކޯޗިން އަށް ބަލާއިރު އަހަރެން ފުރަތަމަ ދަސްކުރަންވީ ހިނގަން އަދި ދުވަން ވަގުތު ނަގާނެ. އުއްމީދަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ކޯޗުކޮށްދިނުން،" ބީންސްޕޯޓްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޒަވީ ބުންޏެވެ.

ބާސެލޯނާގެ އެކަޑަމީއާ 1991 ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު ޒަވީ ސީނިއާ ކެރިއަރު އެ ކްލަބުން ފެށީ 1998 ގަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ކްލަބް ދޫކޮށްލިއިރު، އެ ޓީމާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގު އަށް ފަހަރު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު އަދި ސްޕެނިޝް ކަޕް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

ޒަވީ އަށް ބާސެލޯނާގައި ކޯޗުކޮށްދިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަކީ ވެސް ކްރައިފްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލަ މަސިއާގައި ތަމްރީންވި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. ގާޑިއޯލާ ފަދަ މޮޅު ކޯޗަކަށް ޒަވީ ވެސް ވާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެ އެވެ. ޒަވީ ބުނީ ގާޑިއޯލާ އެކޭ އެއްގޮތަށް ފުރަތަމަ ބާސެލޯނާ ބީ ޓީމުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެންގެ ކެރިއަރުގައި ތަފާތު ކޯޗުންނާ އެކު މަސައްކަތްކުރިން. އެންމެ ބޮޑަށް އަހަންނަށް ފައިދާއެއްކުރީ އަރަގޯނޭސް އާއި ގާޑިއޯލާގެ ފަރާތުން. އެ ދެ މީހުންގެ ކޯޗިން ކެރިއަރުން އަހަރެންނަށް ފިލާވަޅު ނެގޭނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ފަށަން ޖެހޭނީ ދަސްކުރެވޭނެ މަރުހަލާއަކުން،" ޒަވީ ބުންޏެވެ.

ކޯޗިންގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެކި ގައުމުތަކުން މި ވަގުތު ވެސް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަަމަކު ގޮތެއް ނިންމާނީ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން ވިސްނުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. ސްޕެއިނުގެ ކެޓަލޯނިއާ ސަަރަހައްދަށް އުފަން ޒަވީގެ ޝަރަފްގައި ކެޓަލޯނިއާ އިން ހާއްސަ މެޗެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.