ފީފާ އާއި ޔުއެފާ އެވޯޑް އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ބެނާޑޯ ސިލްވާ

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ އާއި ފީފާގެ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ނޮމިނޭޝަންތައް އެންމެ އިންސާފުވެރިކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ޕޯޗުގީސް މިޑްފީލްޑަރު ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.


މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސިޓީން އިނގިރޭސި ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކޮށް ރެކޯޑްތަކެއް ގާއިމްކުރިއިރު، ޔޫރަޕްގައި ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން ހޮވި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ލިވަޕޫލްގެ ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ހޮވުނުއިރު، އޭނާއާ ވާދަކުރީ ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް މެސީ އެވެ. މި މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ދޭ ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑްގައި ވެސް ގަދަ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މި ތިން ކުޅުންތެރިންނެވެ.

ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބުނީ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ގަދަ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޖާގައެއް ހައްގުވާކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެންގެ (ސިޓީ)ގެ ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އެ ތަނުން ޖާގައެއް ހައްގު. ތަށީގެ ގޮތުން ބަލަންޏާ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސިޓީ އެންމެ ގަދަ ތިން ޓީމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ. ފުޓްބޯޅައިގައި އެންމެ މުހިއްމީ ވެސް ހަގީގަތުގައި ޓީމެއް ހޯދާ ކާމިޔާބީ. އެކަމަކު އިންޑިވިޖުއަލް ޓްރޮފީތަކަކީ ވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހައްގުވާނަމަ ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް،" ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބުންޏެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ބެނާޑޯ ސިލްވާ. -- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

އޭނާ ބުނީ ސިޓީގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރަހީމް ސްޓާލިން އާއި ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ނޮމިނޭޝަނަކަށް އުއްމީދުކުރި ކަމަށެވެ.

"ތެދެެއް އަހަރެމެން ސިޓީގައި އެ ވާހަކަތައް ދައްކަން. ސިޓީ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ވަރު ނޮމިނީސް ތެރޭގައި ހިމެނުން ރަނގަޅު. އެ ވަރުގެ ކުޅުމެއް ވެސް ދެއްކި ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި. އަހަރެމެން ދެކެނީ އެއީ އިންސާފުވެރިކޮށް ދިޔަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. އަހަރެމެން ހޯދި ކާމިޔާބީގެ އަގުވަޒަނެއް ނުކުރޭ،" ބެނާޑޯ ސިލްވާ ބުންޏެވެ.

ކުރިން މޮނާކޯ އަށް ކުޅުނު އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ބެނާޑޯ ސިލްވާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އާދަޔާހިލާފު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. އޭނާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ޕޯޗުގަލް އިން ވަނީ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ބެނާޑޯ ސިލްވާ ފަހަަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު ޕޯޗުގަލްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ.

ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވެސް ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އިންޑިވިޖުއަލް އެވޯޑްތަކުގެ ނޮމިނޭޝަންތަކުގައި ނެތުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.