އާޖެންޓީނާ އިން ފަހަތުން އަރައި ޖަރުމަނާ އެއްވަަރުކޮށްފި

ބާލިން (އޮކްޓޯބަރު 10) - ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ އާޖެންޓީނާ އިން ފަހަތުން އަރައި ޖަރުމަނާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.


އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި އާންމުކޮށް ހިމެނޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ރޭގެ މެޗުގައި ނުކުޅޭއިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ގިނަ އާ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން އާޖެންޓީނާ ވެސް ކުޅުނީ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން ނެތި އެވެ. ލިއޮނަލް މެސީ ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރިއިރު، ގޮންޒާލޯ ހިގައިން އާއި ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އަދި އެންހެލް ޑި މާރިއާ ސްކޮޑުގައި ނުހިމެނެ އެވެ.

ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ މަޝްހޫރު ސްޓޭޑިއަމް ސިގްނަލް އިޑޫނާ ޕާކުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖަރުމަނަށް ލީޑުނަގައިދިނީ މި ވަގުތު އާދަޔާހިލާފު ފޯމެއްގައި ހުރި ސާޖް ގްނަބްރީ އެވެ. މި ލަނޑާ އެކު ގްނަބްރީ ވަނީ 11 މެޗުން ގައުމީ ޓީމަށް 10 ލަނޑު ހަމަކޮށް އެންމެ އަވަހަށް އެ އަދަދަށް ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ. ކުރިން މި ރެކޯޑް އޮތީ 13 މެޗުން 10 ލަނޑު ހަމަކުރި ޖަރުމަނުގެ ލެޖެންޑް މިރޮސްލާވް ކްލޯސާ އަތުގަ އެވެ.

މެޗުގެ 22 ވަަނަ މިނިޓްގައި ޖަރުމަނުން ލީޑުފުޅާކުރީ ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ކާއީ ހާވާޓްޒް ޖެހި ގޯލުންނެވެ. ގްނަބްރީ ދިން ބޯޅައަކުން ހާވާޓްޒް މި ލަނޑު ޖެހިއިރު، މިއީ ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ.

އާޖެންޓީނާ އިން އެއްވަރުކުރީ ދެ ވަނަ ހާފްގައި ޖެހި ގޯލުތަކުންނެވެ. ދެ ގޯލު ވެސް ޖެހީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނިޓްގައި އާޖެންޓީނާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ލޫކަސް އަލާރިއޯ ބޮލުންނެވެ. އަލާރިއޯ ދިން ބޯޅައަކުން މެޗު ނިމެން ހަ މިނިޓަށް ވެފައި ހުއްޓައި އާޖެންޓީނާ އަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ ލޫކަސް އޮކަމްޕޯސް އެވެ. މިއީ އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ގޯލެވެ.

ރޭގެ މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓީ ބާސެލޯނާގެ ގޯލްކީޕަރު އަންދްރޭ ސްޓެގެން އެވެ. ބަޔާންގެ ރައީސް އުލީ ހޮއެނެސް ދާދި ފަހުން ވަނީ މެނުއަލް ނޯޔާގެ ބަދަލުގައި ޖަރުމަނުގެ އެއް ވަނަަ ކީޕަރަކީ ސްޓެގެން ކަމަށް ހަދައިފިނަމަ ބަޔާނުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު ރޭ ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ކޯޗު ޔަކީމް ލޯ ވަނީ ނޯޔާއާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު ސްޓެގެން އަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.