ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ބާސާ އިން ފޯވާޑެއް ގެންނަނީ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 13) - ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ އަށް އަނިޔާވެ އޭނާ އަށް ސީޒަން ނިމުމުން، ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އޭނާގެ މަގާމަށް ފޯވާޑެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާ އިން ފަށައިފި އެވެ.


އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޑެމްބެލޭ ފަލަމަސްގަނޑަށް އަނިޔާވިއިރު ބާސެލޯނާގެ ސްޓްރައިކަރު ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވެސް ހުރީ އަނިޔާގަ އެވެ. ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅައިގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހަތަރު މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިއެއް ހޯދުމުގެ ހުއްދަ އަކަށް ކްލަބަކަށް އެދެވޭނެ އެވެ. އަދި ސްޕެއިނުގެ ފެޑެރޭޝަނުން މި ހުއްދަދޭނީ ސްޕެއިނުގެ ކޮންމެވެސް ކްލަބަކުން ފޯވާޑެއް ގެނެވޭގޮތަށެވެ. ހުއްދަދޭތާ 15 ދުވަސްތެރޭގައި ޓްރާންސްފާގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމަންޖެހެ އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން މިހާރު ވަނީ އެ ހުއްދަ އަށް އެދިފަ އެވެ. އަދި ވަރަށް އަަވަހަށް އެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް ދޭނެ އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބޭނުންވަނީ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ވިލިއަން ހޯސޭ އެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ވިލިއަން ހޯދަން މިދިޔަ މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އިންގްލެންޑްގެ ޓޮޓެންހަމް، ޗެލްސީ އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރި އެވެ. ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމުން ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވިިލިއަން ގެންނަން ހުށަހެޅިއިރު، ޗެލްސީން ކުރީ 20 މިލިއަން ޔޫރޯ ބިޑެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

ވިލިއަން މި ވަގުތު ސޮސިއެޑާޑާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބުނާގޮތުން އޭނާ ގެންދެވޭނީ 70 މިލިއަން ޔޫރޯ ދައްކައިގެންނެވެ. އަދި އެ އަގަށް ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ސޮސިއެޑާޑްގެ ކޯޗު އިމާނޯލް އަލްހުއާސިލް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ތިން ކްލަބް ކަމަށްވާ ގްރެމިއޯ އާއި ސައޮ ޕައޮލޯ އަދި ސަންޓޯސް އަށް ކުޅުނު ވިލިއަން ޔޫރަޕްގައި ފުރަތަމަ ކުޅުނީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ބީ ޓީމަށެވެ. ފަހުން ރެއާލުގެ ސީނިއާ ޓީމަށް ވެސް އޭނާ ޕްރޮމޯޓްކުރި އެވެ. ރެއާލް ދޫކޮށް ފަހުން އޭނާ ވަނީ ޒަރަގޯޒާ އާއި ލަސް ޕަލްމާސް އަށް ކުޅެފަ އެވެ. ސޮސިއެޑާޑާ ގުޅުނީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅެދިން 132 މެޗުން ވަނީ 53 ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ.