2006 ގެ ރޫހު ނެރެން ކަނަވާރޯ ގޮވާލައިފި

ރޯމް (އޭޕްރިލް 2) – ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލިކުރުމަށްޓަކައި، 2006 ގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު އިޓަލީން ނެރުނު ރޫހު ނެރެން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޭރުގެ ކެޕްޓަން ފަބިއޯ ކަނަވާރޯ ގޮވާލައިފި އެވެ.


އިޓަލީގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ޑިފެންޑަރު، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވި ހުޅުވާލާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިޓަލީ ނިކަމަތިވެފައިވާތަން ފެނުމުން ހާސްކަމާއި ތަދުން އޭނާ ފުރިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔުވެންޓަސް އާއި އިންޓަ މިލާނާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ކަނަވާރޯ ބުނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ، އިޓަލީ މިގޮތަށް ވޭން އަޅަމުންދާ މަންޒަރު ފެނުމުން ކުރެވޭ ބިރުވެރި އިހުސާސް އޭނާ އަށް ސިފަކޮށްނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 އިޓަލީގެ ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހި 13،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. މި ވައިރަސް ޑިސެމްބަރު މަހު ފެނުނު ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ސުޕަ ލީގުގެ ގުއަންޒޫ އެވަގްރެނޭޑުގެ ކޯޗު ކަނަވާރޯ ބުނީ އޭނާ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް އިޓަލީ އެންމެން ވެސް މި ސިއްހީ ނުރައްކާ ލުއިކޮށް ނެގީތީ ހިތާމަކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެންމެން އެއްބައިވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް ބުނެ ކަނަވާރޯ ވަނީ 2006 ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރަން އިޓަލީން ދެއްކި ރޫޅާނުލެވޭނެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫހު ނެރެން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ކިބައިން އެދިފަ އެވެ.

"މީހުން އަހަރެން ގާތު ވަރަށް ގިނައިން އަހާ ކީއްވެހޭ އެ ފަހަރު އިޓަލީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ. އަހަރެމެން އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ނަސީބު އެހީވެގެނެއް ނޫން. އަހަރެމެންނަށް އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެންމެ މޮޅު ޓީމު އޮތުމުން. އަދި ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމުން،" ކަނަވާރޯ ބުންޏެވެ.

އެ ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް އިޓަލީ ކާމިޔާބުކުރީ މެޗު ފިކްސިންގެ ވިލާގަނޑެއް، އިޓަލީ ފުޓްބޯޅައަށް އަނދިރިކޮށްފައި އޮއްވަ އެވެ. ކަނަވާރޯގެ އިތުރުން ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން އާއި އަންދްރޭ ޕިރްލޯ އާއި ޖެނާރޫ ގަޓޫސޯ އާއި ފްރެންޗެސްކޯ ޓޮޓީ އަދި ލޫކާ ޓޯނީ ފަދަ ތަރިންނާ އެކު އިޓަލީން އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ސެމީ ފައިނަލުން ޖަރުމަން ކަޓުވާލައި އަދި ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ފްރާންސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.