ދިރާގު ޓީވީން 4ކޭ ޗެނަލެއް ދައްކަން ފަށައިފި

ދިރާގު ޓީވީން 4ކޭ ކޮލިޓީގައި ގެނެސްދޭ ޓީވީ ޗެނަލެއް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.


ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނިން ބުނީ އަލަށް މިއަދު ދައްކަން ފެށި ޗެނަލަކީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ "ލަވް ނޭޗާ" ޗެނަލް ކަމަށެވެ. އެ ޗެނަލަކީ ގުދުރަތީ ރީތި މަންޒަރުތައް ހިތްގައިމު 4ކޭ ކޮލިޓީގައި ގެނެސްދޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ޗެނަލެކެވެ.

އައިޕީޓީވީގެ ހިދުމަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ދޭ ހަމައެކަނި ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުން ބުނީ އަލަށް ދައްކަން ފެށި ޗެނަލުގެ ސަބަބުން 4ކޭ ޓީވީތަކުގެ ފުރިހަމަކަން ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އަލްޓްރާ ހައި ޑެފިނިޝަން ނުވަތަ 4ކޭ ޓެކްނޮލޮޖީ އަކީ މިހާރު މާކެޓުގައި ހުރި ސްމާޓް ޓީވީތަކުން ފެންނާނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ކޮލިޓީ އެވެ.

ދިރާގު ޓީވީއިން 4ކޭ ޗެނަލެއް ތައާރަފް ކުރުމަކީ ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ކޭބަލް ޓީވީ މާކެޓް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެދިއުމަށް، ކުރިއަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

"ލަވް ނޭޗާ" ޗެނަލް ތައާރަފް ކުރީ ދިރާގު ޓީވީގެ އިންޓްރޯ ޕެކޭޖްގެ ބޯނަސް ޗެނަލެއް ގޮތަށެވެ. އަދި އެ ޗެނަލް ބެލޭނީ ފައިބާ ކަނެކްޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ދިރާގު ޓީވީ ހިދުމަތް ނަގާފައިވާ ފަރާތަކަށް ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެ އެވެ.

"ފުރަތަމަ މިޗެނަލް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ މާލެ އާއި މާލެ ކައިރީގައިވާ ފައިބާ ކަނެކްޝަން ހުރި ރަށްތަކަށެވެ. މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދިރާގު ފައިބާ ކަނެކްޝަން ހުރި ކޮންމެ ރަށަކަށް މި ޗެނަލް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ.،" ދިރާގުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ އެޗްޑީ ޗެނަލްތަކެއް ހިމެނޭ ދިރާގު ޓީވީގައި މިހާރު 80 އަށް ވުރެ ގިނަ ޗެނަލް ލިބެން ހުރެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތައާރަފުކުރި ޑިޒްނީގެ ޗެނަލްތަކާއި ހިންދީ އަދި އިނގިރޭސި ފިލްމު ދައްކާ ޗެނަލްތައް ހިމެނެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ އައިޕީޓީވީ ހިދުމަތުގެ މަހު ފީ އަކީ 300ރ. އެވެ. އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ނަގާ މީހުންނަށް، އެ ޓިވީ ބަލަން ބޭނުންވާ ޖޯއިބޮސް ހިލޭ ދޫކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.