ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.


އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، އާ ސަރުކާރާ އެކު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކާއި ރެކޯޑްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކަމަށެވެ. ކުރިން މި މައުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ވަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ރަށްތައް ބެލެހެއްޓި ނަމަވެސް ޓޫރިޒަމަށް ރަށްތައް ދިނުމުގައި ބިޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކުރާނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކަމަށެވެ. އަދި ވަރުވާ އަށް ރަށްތައް ދިނުމުގެ ކަންކަން ވެސް ކުރާނީ އެކަމާ ގުޅޭ މިނިސްޓްރީން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ވަރުވާ އަށް ރަށްތައް ދެމުން އަންނަނީ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަވާލުވެފައިވާ އިރު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްތަކަށް ރަށްތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި 1190 ރަށް ހިމެނޭ އިރު އޭގެ ތެރެއިން 186 ރަށަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކެވެ. އަދި 133 ރަށް، ރިސޯޓް ގޮތުގައި ހިންގަމުންދާ އިރު 140 ރަށް އަންނަނީ ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއް ވަނީ ވަރުވާއަށް ދީފަ އެވެ.