އީދު ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ލަންކާ އަށް

މިފަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ލަންކާ އަށް ކަމަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ޖެނެރަލް ސޭލްސް އޭޖެންޓް އޭސް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.


އޭސް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ފިރާގު ވިދާޅުވީ، މި އީދު ޗުއްޓީގައި އެންމެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް އޮތީ ސްރީލަންކާ އަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުން 11 އަށް 1،478 މީހުން ރާއްޖެއިން ލަންކާ އަށް ދަތުރުކުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިދިޔަ އަހަރުގެ އީދުގައި ވެސް ހަމަ ފުލްކޮށް އުޅެނީ. މިހާރު އީދު ބަންދެއް ވެއްޖިއްޔާ ދިވެހިން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދާ ވަރު އިތުރު،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފިރާގު ވިދާޅުވީ، އާންމުކޮށް ވެސް ލަންކާއަކީ ދިވެހިން ޗުއްޓީ އަށް ގޮސް އުޅޭ ގައުމެއް ނަމަވެސް، މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި އެއަދަދު ދައްވީ، އޭޕްރީލް މަހު ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ އހަމަލާއާ ގުޅިގެންނެވެ. ކުޑަ އީދުގައި ދިވެހިން ދިޔަ މިންވަރު ގާތްގަނޑަކަށް 70 ޕަސެންޓް ދަށްވި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަނެއްކާ ވެސް ދިވެހިން އަންނަނީ ލަންކާ އަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ ބޮޑު ޢީދު ބަންދުގައި އިތުރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ލިބެ އެވެ. އެގޮތުން 9 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ލިބެ އެވެ. ފިރާގު ވިދާޅުވީ، ސްރީލަންކާގެ އިތުރުން މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރާއި ތައިލެންޑަށް ވެސް މި ޗުއްޓީގައި ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މެލޭޝިއާ އަށް އީދު ބަންދުގައި 388 މީހުން ދަތުރު ކުރާ އިރު ސިންގަޕޫރަށް 272 މީހުން ދަތުރު ކުރެ އެވެ. އަދި ބެންކޮކަށް 319 މީހުން ދަތުރު ކުރެ އެވެ.

މި ޗުއްޓީ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 30 ދުވަސް ކުރިން ބުކްކުރި ކަމަށް ފިރާގު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިވެހިންގެ ދަތުރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން 2018 ގައި ކުރި ސާވޭއިން ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޕަސެންޓް މީހުންގެ މަންޒިލަކީ ލަންކާ އެވެ.