ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.


މިއީ މުބާރާތް ބާއްވާތާ ނުވަ ވަނަ އަހަރެވެ. ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 300 ކުޑަކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އިއްޔެ ފެށި މި މުބާރާތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ 17 ޕްރީ ސްކޫލުން ބައިވެރިވި އެވެ. މި މުބާރާތުގައި މިއަދު އޮންނާނީ ފައިނަލް މެޗުތަކެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލާއި މުހިއްދީން ސްކޫލާއި ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާއި ގަލޮޅު މަދަރުސާ އާއި އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލާއި މާފަންނު މަދަރުސާ އާއި ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލާއި ދޮންދޫނި ޕްރީ ސްކޫލުން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

ޕްރީ ސްކޫލުތަކަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުދިންތަކެއް ކުޅޭނީ--ފޮޓޯ:ދިރާގު

އަހުމަދިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުން އިންތިޒާމުކުރި މި މުބާރާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއް އަހަރަށް ވުރެ އަނެއް އަހަރު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޕްރީ ސްކޫލުތައް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.