ޔަމަހާ އެންވީއެކްސް 125 ލޮޓަސް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ޔަމަހާގެ އެންވީއެކްސް 125 ގެ ސައިކަލު ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.


މިއީ ޔަމަހާގެ އެރޮކްސްއާ އެއް ޑިޒައިނެއްގެ، އެއް ފީޗާތަކެއް ހިމެނޭ ސައިކަލެކެވެ. ޔަމަހާ އެރޮކްސް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ފިހާރަތަކުން ލިބެން ހުރި ނަމަވެސް އެންވީއެކްސް 125 ލިބެން ހުންނާނީ ހަމައެކަނި ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުންނެވެ.

ޔަމަހާ އެންވީއެކްސް 125ގެ ހަތަރު ކުލައެއް މިހާރު ލިބެން ހުންނާނެ--

އެންވީއެކްސް 125 ލޮޓަސް މޮޓޯ ބައިކްސް އިން ވިއްކަނީ 68،000ރ. އަށެވެ. މި ސައިކަލްތައް އެމްއެފްއެލްސީ އަދި ބީއެމްއެލްގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމްގެ ދަށުން އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ގަނެވޭނެ އެވެ. މި ސައިކަލުގައި މިހާރު ހަތަރު ކުލައެއް ލިބެން ހުރެ އެވެ. އެއީ އަޅި، އޮރެންޖް، ރަތް، ނޫ އަދި ކަޅު ކުލަ އެވެ.

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު އުފައްދާފައިވާ މި ސައިކަލުގެ އިންޖީނަކީ ބްލޫ ކޯ ބްރޭންޑުގެ އިންޖީނެކެވެ. މި އިންޖީނަކީ ތެލުގެ ހަރަދު ކުޑަ އަދި ސްޕީޑް ބާރު އިންޖީނެކެވެ.

ލޮޓަސް ބައިކް ޝޮޕުން ވަނީ ދާދިި ފަހުން ލިއޮންސީނޯ 125 ވެސް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ.