އެޗްޑީސީ ފްލެޓްތަކުގެ ދެ މަހުގެ ކުލިން 30 ޕަސެންޓް ފަސްކޮށްދީފި

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އާންމުންނަށް ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި ފްލެޓްތަކުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހުގެ ކުލިން 30 ޕަސެންޓް ފަސްކޮށްދީފި އެވެ.


އެޗްޑީސީން ބުނީ މިގޮތަށް ލުއިކޮށްދިނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތަށް ލުއިކަމެއް ގެނެސްދޭން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެޗްޑީސީން ދޫކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ އިތުރުން ގޯއްޗާއި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްތަކާއި ސިނާއީ ބިންތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ ނުވަތަ ކުލީގެ 30 ޕަސެންޓް ފައިސާ ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހު ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ.

އެކަމަކު މިގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދޭނީ މީގެ ކުރިން ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ކުލި ދައްކާފައިވާ މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ. އެ ލުއި ހޯދަން އެޗްޑީސީ އަށް ފޯމެއް ވެސް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ފޯމު ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ތެރެއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑައިރެކްޓް ޑެބިޓް މެދުވެރިކޮށް އޭޕްރީލް އާއި މެއި މަހުގެ ކުލި އެއްކޮށް ދައްކާފައިވާ ނަމަ އެ ޖަމާކުރި ފައިސާގެ 30 ޕަސެންޓް އެޗްޑީސީން އަނބުރާ ވެރިފަރާތަކަށް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

ފަސް ކޮށްދޭ 30 ޕަސެންޓް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއް އަހަރަށް ވުރެ ކުރު ނޫން މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ، މި މުއްދަތުގައި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަން އުނދަގޫވާ ނަމަ އެކަންކަން ހާމަކޮށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ކޯޕަރޭޝަނުން އަމަލުކުރާ ޑެޓް ކަލެކްޝަން ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެތަނުން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޑީސީން ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންވެންޝަނަލް ލޯނުތައް އިސްލާމިކް ލޯނު އުސޫލަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮތް ކަމަށް އެކޮޕަރޭޝަނުން ބުނެ އެވެ. މި ބަދަލު ގެނެސްފި ނަމަ، ލޯނަށް ކޮމްޕައުންޑް އިންޓްރެސްޓެއް ނާރާނެ އެވެ.

އެޗްޑީސީގެ ފްލެޓްތަކުން 30 ޕަސެންޓްގެ ކުލި ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހަށް ކުޑަކޮށްފައިވާ އިރު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އިތުރު ލުއިތައް ދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ލުއިގޮތްތައް ފަހި ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އެކި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓް ބިލުން 40 ޕަސެންޓާއި ފެން ބިލުން 30 ޕަސެންޓް ކުޑަ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ކޮވިޑަށް ރާއްޖެއިން 18 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ.