ބީއެމްއެލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރިން ބީއެމްއެެލް އިސްލާމިކް ހިންގި މ. ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގުގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލްގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.


ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުމާ އެކު އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެ ބޭންކުން އެޗްޕީއޭއާ ގުޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން ކަމަށާއި މިވަގުތު އެންމެ މުހިންމީ ކަސްޓަމަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށް ވާތީ އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބޭންކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ބޭންކުން މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ހިދުމަތް ދޭނެ އެވެ. މި ހިދުމަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އިމާރާތުގެ އާއްމު ތަންތަން ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް 2،501 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވެ ވެފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 2،158 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާއިރު 12 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.