1 day ago

3

ގދ. ތިނަދޫގައި ހެދި ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަ ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ އެތަން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

3 days ago

30

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގެންނަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ލަފާގެ...

1 week ago

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މިއީ މުހިއްމު ވަގުތެއް!

2 weeks ago

1

ކޮންމެ 10 މީހުންގެތެރޭން އެކަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާނެ

3 weeks ago

1

ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް

9 hours ago

ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 33 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

1 day ago

2

ކޮވިޑް-19 އަށް 42 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

1 day ago

3

ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

2 days ago

3

ކޮވިޑްގެ އާ 45 ކޭސް، 8 ދިވެހިންނާއި 37 ބިދޭސީން