12 hours ago

2

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 18) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް އަރާފައިވާ ގާތްގަނޑަކަށް 70،000 މީހުންނާ ގުޅޭ ފުރަތަމަ ދިރާސާ ޗައިނާގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.