5 hours ago

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ލޭގެ ޕްލާސްމާ ލިބުން ދަތިވުމުން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ޕްލާސްމާ ބޭންކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

3 days ago

2

ޖެނީވާ (ޖޫން 30) - ކޮރޯނާވައިރަހުން އަރައިގަނެވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށާއި ބަލީގެ ނުރައްކާ އަދި އޮތީ ކުރިއަށް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން...

3 days ago

10

6ރަށެއްގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާނެ ކާޓްރިޖް ހަދިޔާކޮށްފި

6 days ago

2

ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި އެސްޓްރާޒެނިކާ

1 week ago

13

"ވެކްސިން ޔަގީނެއް ނޫން، އަހަރެއް ވެސް ނަގައިފާނެ"

1 hour ago

5

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

21 hours ago

3

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

1 day ago

6

އެޗްއީއޯސީ: އޮޕަރޭޝަން ކުޑަ، ކުރާނީ އެއް ކަމެއް

1 day ago

3

"ޑާޓާތައް އެޕްރޫވްވިހާ އަވަހަކަށް އެލަވަންސް ދޭނަން"