3 hours ago

47

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް މިއަދު ޕޮޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

1 week ago

4

ޖެނީވާ (މާޗް 24) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރޭ ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގައުމޖުތައް ލޮކްޑައުން ކުރުމުން އެކަނި ނުފުދޭ ކަމަށާއި މިފަދަ...

1 week ago

7

ކޮވިޑް-19: އަދަދުތަކުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަށް ހާސްކަން

1 week ago

ސާފު ފެން ނުލިބޭ 780 މިލިއަން މީހުން އުޅޭ

1 week ago

6

ވެކްސިނެއް ތައްޔާރުކުރަން އަހަރެއް ނަގާނެ:ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

48 minutes ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޓެސްޓުކުރައްވައިފި އެވެ.

3 hours ago

47

އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

3 hours ago

5

މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު ހަތަރެއްގެ ފަހުން ބަންދު

6 hours ago

57

ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރަން މިހިރީ ތައްޔަރަށް: ނަޝީދު