ވިޔަފާރި / ޅ. ކުރެންދޫ

ކުރެންދޫ ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ނިމިއްޖެ

ޅ. ކުރެންދޫގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނިމި ޓެސްޓު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި-- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ޅ. ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ 99 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ނިމި، ޓެސްޓު ކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ރަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައި ނެޓްވޯކު ގާއިމްކޮށް 366 ގެއެއްގައި ޖަންކްޝަން ބަހައްޓާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި އެ ގެތަކަށް ނަރުދަމާގެ ކަނެކްޝަން ވެސް ގުޅައި ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުންޏެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ ކުރެންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމިފައިވާއިރު ދެން އޮތީ ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަރުހަލާ އެކަނި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ނިޒާމް ޓެސްޓުކޮށް ކޮމިޝަން ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން، ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއިން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ އޮފީސް އިމާރާތް-- ފޮޓޯ: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

މި މަޝްރޫއު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ފަށާފައިވަނީ 2018 އިގެ ޑިސެމްބަރުގަ އެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 6000 މީޓަރުގެ ނަރުދަމާ މައި ނެޓްވޯކަކާއި، 720 މީޓަރުގެ ޕަންޕިން ލައިނެއް ވަނީ ޤާއިމް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ދެ ޕަންޕިން ސްޓޭޝަނާއި، ސީ އައުޓް ފޯލް އަދި އިދާރީ އިމާރާތެއް ވެސް އެ ރަށުގައި ވަނީ ގާއިމް ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޖަނަރޭޓަރު ސެޓާއި ވެހިކަލް ވެސް މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ. މި މަޝްރޫއަށް 29.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.

6 ކޮމެންޓް, 25 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 92%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 8%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޢަބްދުﷲ ޖަ މީލު

25 July 2020

ހުބޫއަށް މަރުހަބާ! މިސްޔޫ

The name is already taken The name is available. Register?

ބީޖޭ4ޕްރެޒިޑެންޓް

25 July 2020

އަޅުގަނޑުގެ ވެރިކަމެއްގައި ނީނުގެ ރަށުގައި ނަރުދަމާ އަޅާނަން!

The name is already taken The name is available. Register?

ނީޝާން4

25 July 2020

މިއީ މާއުފާވެރި ހަބަރެށް ނޫން. ނީޝްގެ ރަށުގައި އަދިވެސް ނަރުދަމާއެއް ނާޅާ!

The name is already taken The name is available. Register?

އެންގުރީ

24 July 2020

މިއީ ކިތައް މީހުން އުޅޭ ރަށެއްތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކުރެންދޫ މީ

24 July 2020

2062 މީހުންގެ އާބާދީ އޮވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުރަހީމް ޕައިތަގަރަސް

25 July 2020

ކަލެއަށްކީއް؟ އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ނަށްވެސް ފާހާނާ ކުރުމުގެ ހައްޤު އޮންނަނަޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!