ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ވިއްކަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެޕަލްގެ ފަހުގެ ސީރީޒް، އައިފޯން 12 އާއި 12 ޕްރޯ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.


މި ފޯނުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކަން މި ފެށީ "ބެސްޓްބައި" އިންނެވެ. އެ ފިހާރަ އިން މިއަދު ހަވީރު 4:00 އިން ފެށިގެން ވަނީ ފޯނުތައް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

ބެސްޓްބައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޝަމީލް ވިދާޅުވީ، އައިފޯން 12 ސީރީޒްގެ 128 ޖީބީގެ ފޯނުތަކުގެ ހުރިހާ ކުލައެއް ވެސް އެ ފިހާރަ އިން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ފޯނު ވިއްކަން ފެށިތާ ދެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހަ ފޯނު ވިކިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އައިފޯން 12 ގައި ކަޅު، ހުދު، ނޫ، ރަތް އަދި ފެހި ކުލަ ލިބޭނެ އެވެ.

"ބެސްޓްބައި" އިން އައިފޯން 12 ވިއްކަނީ 22،499ރ. އަށެވެ. އައިފޯން 12 ޕްރޯއެއްގެ އަގަކީ 29،999ރ އެވެ. ޝަމީލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފޯނުތަކުގެ އަގު ބޮޑުވީ ރާއްޖޭން ޑޮލަރު ލިބުން ދަތިވެ، ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު އުފުލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ބެސްޓްބައި އިން ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އާއި އެމްއެފްއެލްސީ އަދި ބީއެމްއެލް އީޒީ އާއި އެމްއައިބީގެ ކްރެޑިޓް ސްކީމްގެ ދަށުން ވެސް ފޯނު ދޫކުރެ އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދެ އެވެ.

އައިފޯން 12ގެ ސީރީޒް އެޕަލް އިން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.