މުނިފޫހިފިލުވުން / ކިމް ކާޑޭޝިއަން

ކިމްގެ "މިނިމަލިސްޓިކް" ބަދިގެ ދުށިންތަ؟

.

16 އެޕްރީލް 2022 - 08:50

8 comments

އެމެރިކާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ރާނީ ކިމް ކާޑޭޝިއަން އަކީ މިނިމަލިޒަމަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާ މީހެކެވެ. ވޯގް މެގަޒިން އިން އޭނާގެ ގޯތި ތެރެ ދައްކާލުމުން ފޭނުން ތިބީ ބަސް ހުއްޓިފަ އެވެ. މިނިމަލް ކަމުން ގޭތެރެ ވަރަށް ހުސްކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށް ފޭނުން ބުންޏެވެ.

ކިމް ވަނީ ވަރަށް ފަހުން އޭނާގެ ބަދިގެ އާއި ކާއެއްޗެހި ބަހައްޓާ ޕޭންޓްރީ އަލުން ރީޑިޒައިން ކޮށްފަ އެވެ. ކިމް ބުނި ގޮތުގައި މިހާރު ބަދިގެ ހުންނާނީ "މިނިމަލިސްޓިކް އަދި ޒެން" ކޮށް ކަމަށެވެ.

ރީޑިޒައިންގެ ފޮޓޯތައް ވެސް އޭނާ އާންމުކުރި އެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި، ބޮޑު ކޮޓަރިއެއް އެއްކޮށް ހުރީ ޕޭންޓްރީ އަށް ހާއްސަކޮށްފަ އެވެ. އެތަނުގައި އެއްކޮށް ނިއުޓްރަލް ޓޯން ކުލަ ލާފައި ހުރި އިރު، ހަރުތައް ވެސް ހުރީ އެއް ކުލައެއްގަ އެވެ. ހަރުތަކުގެ ދުރުމިން ބޮޑުއިރު އެ ހަރުތަކުގައި ވެސް ދުރުދުރުގައި އަތުރާލާފައި ހުރީ ނިއުޓްރަލް ކުލަތަކުގެ ތަށިތަކާއި ތެލިތަކެވެ.

ހަރުތަކުގެ އެހެން ހިސާބުގައި ހުރީ ގެއަށް ބޭނުންވާ އެކި ކަހަލަ ކާއެއްޗެހި ސްޓޮކް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް ހުރީ ވަރަށް ތަރުތީބުން ރާވައިފަ އެވެ. ޕޭންޓްރީގެ އައިސްއަލަމާރި ވެސް ފުރާލައިފައި ވަނީ ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކާ އެއްޗެހިންނެވެ.

އެ ޑިޒައިން ކަމުނުދާ ކަމަށް ބުނެ ވެސް ބައެއް މީހުން ކޮމެންޓްކުރި އެވެ.

8 ކޮމެންޓް, 9 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 56%
icon sad icon sad 11%
icon angry icon angry 11%
icon wow icon wow 22%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މޫސް

18 April 2022

ތީ ފިހާރަ އެންނު

The name is already taken The name is available. Register?

އަހާ

17 April 2022

ބަދިގެ ހުރި ޑިޒައިން ހަޑިވެދާނެތީ މާ ބޮޑަކަށް ކައްކާހެނެއް ހިއެއްނުވޭ. އަދި އެއްޗެހި އަތުރާފަ ހުރި ގޮތް ބަދަލުވެދާނެތީއާ ޒެން ގެއްލިދާނެތީ އެއިން ތައްޓެއް ބަހައްޓާފަ ހުރި ދިމާއެއް ބަދަލުކޮށް އޭގެ ބޭނުމެއްވެސް ކުރެވޭނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްޑޫޅް

17 April 2022

ކިމް ޖޮންގު އުން ކަމުގަ ހީކުރީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޟަޒް

16 April 2022

ބިލިއަނަރުންގެ ބަދިގެ ވެސް ތަފާތު ވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮބައިތަ؟

16 April 2022

ކޮބައިތަ ތި ބުނާ ބަދިގޭގެ ފޮޓޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްކާ

16 April 2022

ބަދިގެއަށް ވަދެ ކައްކާނަމަ ދޯ ބަދިގެ ސާމާނު ހުންނާނީ. ނިކަމެތިންގެ ގޯތިގެދޮރު ދަތިވީމަ، ސިޓިންގ ރޫމަކީވެސް ގުދަނެއް، ކޮޓަރިއަކީވެސް ގުދަނެއް، ބަދިގެއަކީވެސް ގުދަނެއް، ފާހާނައަކީވެސް ގުދަނެއް. މަހުޖަނުންގެ ދިރިއުޅުން ދައްކާފަ، އަހަރުމެންގެ އަނބިން ވާވައްދަން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢެބުނާހެން

17 April 2022

ތިކަހަލަ އެއްޗެހި ދެއްކުމުން ދެން އެންމެން އަވަސް ވެ ގަންނާނީ ތިޔަކަހަލަ ބަދިގެ ހަދަން

The name is already taken The name is available. Register?

ކެންޑަލް ޖެނާ

16 April 2022

މާަ ސަޅި އަސްލު ތިހެން ހުރީމަ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454