އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ޖަސްޓިން ބީބާގެ ކޮންސަޓް ކަމަކުނުދިޔަ

ކެނެޑާގެ ޕޮޕް ސްޓާ ޖަސްޓިން ބީބާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ކޮންސަޓާ މެދު ބޮލީވުޑް ބައެއް ތަރިން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ މުމްބާއިގެ ޑީވައި ޕާޓިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި އޮތް މި ކޮންސަޓް ބަލަން ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ތެރެއިން އާލިއާ ބަޓް، މަލައިކާ އަރޯރާ ޚާން، ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް، އަރްބާޒް ޚާން، ބިޕާޝާ ބާސޫ އަދި އަރްޖުން ބިޖިލާނީ ފަދަ ތަރިން ދިޔަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ދަރިން ތިބި މީހުން ދަރިން ގޮވައިގެން ދިޔައިރު އާއިލާގެ އެންމެން ގޮވައިގެން ދިޔަ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.


މި ޝޯގެ ޓިކެޓެއް 4،000 ރުޕީސް އަށް ވިއްކާފައި ވާއިރު ބެކްސްޓޭޖަށް ދާން ބޭނުން މީހުންނަށް ޓިކެޓް ވިއްކާފައިވަނީ 76،000 ރުޕީސް އަށެވެ.

ޝޯ ބަލަން ގާތްގަނޑަކަށް 45،000 މީހުން ވަދެފައިވާއިރު ބޮލީވުޑް ބައެއް ތަރިން ވަނީ ޝޯއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ތަފާތު ޓުވީޓްތައް ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިލްމީ ބަތަލާ ސޮނާލީ ބެންޑްރޭ ހިމެނެ އެވެ. ސޮނާލީ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ޝޯގެ އިންތިޒާމްތައް ދޯހަޅިކަމުން ފާޑުކިޔާފައިވެ އެވެ. އަދި ޝޯ ބަލަން ދިޔަ ހޭދަކުރި ވަގުތު ބޭކާރު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ފިލްމީ ތަރި ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވަރަށް ވެސް މި ޝޯ ކަމަކު ނުދިޔަ އެވެ. އެހެންވެ އެތަނަށް ވަންތާ ފަސް ވަރަކަށް މިނިޓް ތެރޭގައި އެމީހުން ވަނީ އެނބުރި ގޮސްފަ އެވެ.

ސޮނާލީ ގެ ޓުވީޓެއް

ޖަސްޓިން ބީބާގެ ޝޯ ބަލަން ދިޔަ ވަރަށް ގިނަ ފޭނުން ބުނީ އެ ޝޯގައި ޖަސްޓިން ލަވަ ކިޔާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ލަވަ ޖަހައިގެން، ލަވަތަކަށް ތުން ތެޅުވީ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ހަގީގީ ކޮންސެޓެއް ބަލައިގެން ލިބެންވީ ހިތްހަމަޖެހުން ނުލިބުނު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވެ އެވެ.