ލޯ މަރައިލި ގޮތަކުން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް

ޕާކިސްތާނުގެ ޗައިވާލާ އާއި ނޭޕާލްގެ ތަރުކާރީ މާރުކޭޓަކުން ފެނުނު ޒުވާނާ ފަދައިން ކުއްލި މަޝްހޫރު ކަމެއް ޒުވާނަކަށް މި ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އެއީ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގެ ޕްރިޔާ ޕްރަކާޝް ވާރިއާ އެވެ. އޭނާ އަކީ މަލަޔާލަމް ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް އަލަށް ތައާރަފްވި ޒުވާނެކެވެ.


ޕްރިޔާ ކުޅޭ މަލަޔާލަމް ފިލްމުގެ ލަވައެއް ކަމަށްވާ "މަނިކްޔާ މަލަރަޔާ ޕޫވީ" ގައި ޕްރިޔާ އެއް ލޯ މަރާލައި މޫނަށް ގެންނަ އިޝާރާތަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ވަރަށް ގަޔާވެފަ އެވެ. އަދި ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ކްލިޕެއް ރިލީޒްވިތާ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ތެރޭ ޕްރިޔާގެ މަޝްހޫރުކަން ވަރަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

މި ލަވަ ކިޔާފައިވަނީ ވިނީތު ސިރީނިވާސަން އެވެ. މިއުޒިކް ތައްޔާރުކުރީ ޝާން ރަހްމާން އެވެ. ނަމަވެސް ލަވައިގެ ހުރިހާ ފޮންޏެއް މި ލިބުނީ ޕްރިޔާ އަށެވެ.

ސްރީދަރް ޕިއްލެއިގެ ޓުވީޓެއް

އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ޕްރިޔާ ދިން އޭނާގެ ފުރަތަމަ އިންޓަވިއުގައި އޭނާ ބުނީ އިރުއަރާ އޮއްސޭހާ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް މިވަރުގެ ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ލިބިދާނެކަމަކަށް ދުވަހަކު ވެސް ހީނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެކްޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ވައިރަލްވެ މުޅި ދުނިޔޭގެ މަގުބޫލުކަން ލިބިދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ނުކުރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ފިލްމު ރިލީޒް ވުމުން ތަރުހީބު އިތުރުވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޕްރިޔާ މަޝްހޫރުވި ލަވަ ހިމެނޭ ފިލްމުގެ އޮފިޝަލް ޓީޒާ

އިންސްޓަގްރާމްގައި އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި 606،000 މީހުން ޕްރިޔާ ފޮލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން ޕްރިޔާ އަށް ވަނީ ރެކޯޑެއް މުގުރާލެވިފަ އެވެ. މިހާރު ޕްރިޔާ ފޮލޯކުރާ މީހުންގެ އަދަދު 1.7 މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ.

ޔޫޓިއުބްގެ ރެކޯޑް ވެސް މި ޒުވާނާ ވަނީ މުގުރާލައިފަ އެވެ. ޕްރިޔާ ހަރަކާތްތެރިވާ މަލަޔާލަމް ލަވައަށް ޔޫޓިއުބުގައި މިހާތަނަށް 10 މިލިއަން ވިއުޒް ލިބިފައިވެ އެވެ. މިއީ މަލަޔާލަމް ލަވައަކަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކާމިޔާބީއެކެވެ.

މި ލަވައިގެ ވީޑިއޯގައި ޕްރިޔާގެ ވަރަށް ލޯބި ހަރަކާތްތަކެއް ފެނެ އެވެ. އެއް ލޯ މަރަމުން މޫނަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ގެނެސް، އޭނާ ހިތް ކިޔައިގެން އުޅޭ ފިރިހެންކުއްޖާއާ މުއާލާމަތްތަކެއް ކުރާތަން ފެނެ އެވެ.

މިއީ ހައި ސްކޫލަށް ދާ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ވަރަށް ގަޔާވެވޭނެ އެ އުމުރުގެ ކުދިންގެ ލޯބީގެ ކަންތައްތައް ހުންނަ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކައިދޭ ލަވައެކެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުއްޖަކަށް ހިތް ކިއުން، ފުރަތަމަ ލޯބި އަދި ލޯބީގެ މައުސޫމްކަން މި ލަވައިން ހާމަ ވެއެވެ. މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ މާޗް 2 ގަ އެވެ.

ޕްރިޔާ އަށް ލިބުނު ވަރުގެ މަޝްހޫރުކަމެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް މި ލަވައިގައި ފިރިހެން ބައިވެރިޔާއަށް ވެސް ވަނީ ސަމާލުކަން ލިބިފަ އެވެ.