ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓްގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޓެހިންތަކަކާ އެކު މި ފަހަރު ޗުއްޓީ ހަދާލަން އައި ބަތަލާ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޗުއްޓީ ދަތުރުގެ ބައެއް ފޮޓޯތައް ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ސޮނާކްޝީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ ދާދި ފަހުން ބަތަނާ ނީހާ ދޫޕިއާ އާއި ފިރިމީހާ އަންގަދް ބޭދީ ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ސިއްރު ފެންފުށި ރިސޯޓްގަ އެވެ.

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި "ހެޕީ ޕިރް ބާގް ޖާއޭގީ" ގެ ބަތަލާ ރާއްޖެ އަށް އައި އިރު، އޭނާ އަންނަނީ ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަބީޝެކް ވަރްމަން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ސޮނާކްޝީގެ ޕޯސްޓެއް.

އެޕްރީލް، 19، 2019 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި މަދޫރީ ޑިކްސިޓް، ސަންޖޭ ދަތު، އާލިއާ ބަޓް، ވަރުން ދަވަން، ކިއާރާ އަދްވާނީ، އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް، ކިރިތީ ސެނަން އަދި ކުނާލް ކޭމޫ ހިމެނެ އެވެ.

ސޮނާކްޝީގެ ޕޯސްޓެއް.

ފިލްމް "ދަބަންގް" އިން 2010 ގައި ސަލްމާނާ ހާނާ އެކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ސޮނާކްޝީ ކުރިއަށް އޮތް އިތުރު އަނެއް ފިލްމަކީ "ދަބަންގް 3" އެވެ. ޕްރަބޫދޭވާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ އެ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު ކްރިސްމަސްގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެކަން މިހާރު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.