"ޑާކާ" ގެ ޝޫޓިން އަށް ކްރިސް ހެމްސްވޯތު އިންޑިއާގައި

މި އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" ގެ ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރުސޯ ދެބޭންގެ އާ ފިލްމު "ޑާކާ" ޝޫޓިން އަށް އެކްޓަރު ކްރިސް ހެމްސްވޯތު އިންޑިއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.


ކްރިސް މިހާރު އަންނަނީ އަހުމަދުއާބާދުގައި "ޑާކާ" ގެ މަންޒަރުތައް ނަގަމުންނެވެ. އިންޑިއާގައި އޭނާ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޝޫޓް ކުރާ އިރު، މި ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ބޮލީވުޑްގެ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރަންދީޕް ހޫޑާ އާއި މަނޯޖް ބަޖްޕާއީ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އެންތަނީ ރުސޯ އާއި ޖޯސެފް ރުސޯގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް ހަދާ "ޑާކާ" ގައި އަކީ އިންޑިއާގެ ޑޮންއެއްގެ ދަރިއަކު ކިޑްނެޕް ކުރުމުން އޭނާ ސަލާމަތްކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް ދައްކުވައިދޭ އެކްޝަން ތުރިލާއެކެވެ. ފިލްމުގައި ޑޮންގެ ރޯލު ކުޅޭނީ މަނޯޖް އެވެ.

ކްރިސް އަހުމަދުއާބާދު އެއާޕޯޓްގައި.

"ޑާކާ" ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ އަލަށް ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުތް ސޭމް ހާގްރޭވް އެވެ. ފިލްމުގެ މަންޒަރުތަކެއް އިންޑިއާގައި ނެގުމަށް ފަހު، ކާސްޓާއި ކްރޫ ދެން މިސްރާބު ޖަހާނީ ތައިލެންޑަށެވެ.

ކްރިސް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އިންޑިއާ އަށް ދަތުރެއްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ 2015 ގައި އާއިލާއާ އެކު ކުރި ޗުއްޓީ ދަތުރެކެވެ. އެ ދަތުރުގައި ނިއު ދިއްލީ އާއި އާގްރާ އަދި ޖޯދުޕޫރް ފަދަ ސިޓީތަކަށް ދަތުރު ކުރި އެވެ.