ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ވިކާސް ބާލްއާ އެކު ފަރާ ހާން ޕާޓީކުރުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް، އެ ތުހުމަތުކުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައިވާ އަދި މި މަހުގެ 12 ގައި ރިިލީޒްކުރި ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ވިކާސް ބާލް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޑައިރެކްޓަރު/ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ހާން މެންދުރު ކެއުމަކާ އެކު ޕާޓީ ކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އޭނާ އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.


ފަރާގެ ގޭގައި ބޭއްވި މެންދުރު ކެއުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އެ ފޮޓޯ އިން ވިކާސްގެ އިތުރުން "ސުޕަ 30" ގެ ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަނާއި ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި އަންގަދު ބޭދީ، ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ ކްރިތީ ސެނަން، ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު، ޑަޔާނާ ޕެންޓީ، އަތިދީ ރާއޯ ހައިދަރީ، އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު، އާޔޫޝް ޝަރުމާ، ޓީވީ ހޯސްޓް މަނީޝް ޕޯލް އަދި ޓެނިސް ތަރި ސާނިއާ މިރުޒާ ވެސް ފެނެ އެވެ.

ފަރާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކެއުން ބޭއްވީ "ސުޕަ 30" އަށް ހާއްސަކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ ފިލްމުގެ ސްޕެޝަލް ސްކްރީނިން އަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ ވިކާސް އާއި ރިތިކް ކޮށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ތައުރީފުކޮށް މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ޓްވީޓެއް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ނަމަވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހަކު ހިއްސާވާ ގޮތަށް ފަރާ ޕާޓީ ކުރުމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރި ބައެއް މީހުން ބުނީ އެއީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި ފަރާގެ ކޮއްކޮ/ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ހާންގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި އޭނާ ވެސް ބޮލީވުޑުން އެކަހެރިވެފައި ވިޔަސް، ސާޖިދުގެ ކަންކަން ވެސް ހުންނާނީ ހަމަ މިހެން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ. އަދި ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ މީސްމީހުންނާ އެކު މިގޮތަށް އުޅުމަކީ އެފަދަ މީހުންނަށް ދެވޭ ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ސިފަކޮށްފައިވެ އެވެ.