ނިއުމާގެ ހާއްސަ އިވެންޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ގެނެސްދިން ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައިރޯޅި" ގެނެސްދިނުމަށް ފަހު އޭނާގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 25 އަހަރުން ފާހަގަކުރަން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހާއްސަ އިވެންޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.


ނިއުމާ ބުނީ އެރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބާއްވާ ހަފުލާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

"މި އިވެންޓަކީ އަހަރެންގެ ކެރިއަށް ފަންސަވީސް އަހަރު ފުރޭތީ އެކަން ފާހަގަކުރަން ބާއްވާ ހާއްސަ ޑިނަ ނައިޓެއް. އޭގެ ތެރެއިން ދެތިން ސަޕްރައިޒެއް ވެސް ދޭނަން،" ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ނިއުމާ ބުންޏެވެ.

އޭނާގެ ކެރިއަރަށް 20 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން 2017 ގައި ވެސް "ސެލެބްރޭޓިން 20" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހަފުލާއެއް ބާއްވައި އޭގައި ނިއުމާގެ ވީޑިއޯ ލަވަ ކަލެކްޝަނެއް ވެސް ނެރެފައިވެ އެވެ. އަދި "ނިވައިރޯޅި" އަކީ ވެސް އެ ހަފުލާގައި އިއުލާންކުރި ފިލްމެކެވެ.

ނިއުމާ ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތީ 1994 ގައި ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ހިތި ތަޖުރިބާ" އިންނެވެ.

އޭނާ ބުނީ "ނިވައިރޯޅި" އާ އެކު އެކްޓްކުރުން ހުއްޓައިލި ނަމަވެސް ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި އަބަދުވެސް ހިއްސާވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނިއުމާ އަކީ މިހާރު ޕްރޮޑިއުސަރެއް ވެސް މެ އެވެ. އޭނާ ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ނިވައިރޯޅި" އާއި "ހައްދު" އަދި "ނޯޓީ 40" ހިމެނެ އެވެ.

"ނިވައިރޯޅި" ޕްރިމިއާކުރަން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވީ ހަފުލާގައި ވެސް ނިއުމާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއް އިއުލާންކުރި އެވެ. އެއީ ރަވީ ފާރޫގް ޑައިރެކްޓްކުރާ "ގޯނާ" އެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެ ފިލްމާ ބެހޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އޭގެ ޓީމުން ނުދައްކަ އެވެ.

"ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ހަފުލާގެ ތެރޭގައި އާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ދާނެ. އެރެއަށް އިންތިޒާރިުކޮށްލާށޭ ބުނެވޭމީ،" މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯށިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ވައިސް ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ވެސް ހުރި ނިއުމާ ބުންޏެވެ.