ނާސިރު ހުސައިން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވިން: އާޝާ ޕަރޭކް

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރު ނާސިރު ހުސައިން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވި ކަމަށާއި އެއީ މިހާތަނަށް ހިތުގެ އަޑިން އެންމެ ބޮޑަށް ލޯބިވެވުނު މީހާ ކަމަށް ކުރީގެ ބަތަލާ އާޝާ ޕަރޭކް ބުނެފި އެވެ.


ހިންދީ ސިނަމާގައި 50 އާއި 60 ގެ އަހަރުތަކުގައި "ދަ ހިޓް ގާލް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ކާމިޔާބު ބަތަލާ މީޑިއާ އަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ ނާސިރު ދެކެ ލޯބިވެވުނީ އެއީ ކުރިން މީހެއްގެ ފިރިއެއްކަން ނޭނގި ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެނގުނު ހިސާބުން އެކަމާ ވަރަށް ދެރަވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އާއިލާއެއް ރޫޅާލައިލަން ބޭނުން ނުވުމުން އެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ ކަމަށް ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ 77 އަހަރުގެ ބަތަލާ ބުންޏެވެ. .

"ނާސިރުގެ އަންބަކަށް ނުވެވުނަސް އޭނަގެ އާއިލާގެ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމު އަބަދު ވެސް އަހަންނަށް އޮވޭ،" މިހާތަނަށް ކައިވެންޏެއްކޮށްފައި ނުވާ އާޝާ ބުންޏެވެ.

ދެހާސް ދޭއްގައި މަރުވެފައިވާ ނާސިރު ހުސައިނަކީ އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ ބައްޕަ އަދި ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ތާހިރު ހުސައިންގެ ކޮއްކޮ އެވެ. އޭނާގެ ދެވަނަ ފިލްމު ދިލް ދެކެ ދޭކޯ (1957) ގެ އިތުރުން ޑައިރެކްޓްކުރި ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގެ ބަތަލާގެ ރޯލް އާޝާ ކުޅެފައިވެ އެވެ.

އާޝާގެ ލަވަތަކެއް.

އޭގެ ތެރޭގައި "ޖަބް ޕިޔާރު ކިސީ ސޭ ހޯތާ ހޭ" އާއި "ޕިރް ވޮހީ ދިލް ލާޔާ ހޫ" އާއި "ބަހާރޯން ކޭ ސަޕްނޭ" އަދި "ކެރަވަން" ހިމެނެ އެވެ.

އާޝާ ބުނިގޮތުގައި ނާސިރާ ވަކިވުމަށް ފަހު، އެމެރިކާގެ ޕްރޮފެސަރަކާ ވެސް ކައިވެނިކުރަން އުޅުނެވެ. އެކަމަކު ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް، އޭނާގެ ލޯބިވެރިއެއް ހުންނަ ވާހަކަ ބުނި ހިސާބުން، އެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ކައިވެންޏާ ދޭތެރޭ ހުވަފެން ދެކުން ހުއްޓައިލި ކަމަށް އާޝާ ބުންޏެވެ.

ހިންދީ ސިނަމާ އަށް ކޮށް ދީފައިވާ އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 1992 ގައި ޕަދުމާ ޝްރީ އެވޯޑް ވެސް އަރުވާފައިވާ އާޝާ އަކީ މުމްބާއީގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ހިންގަމުން އަންނަ ފަންނާނެކެވެ. އަދި ކަރާ ބަވަންގެ ނަމުގައި ޑާންސް އެކެޑެމީއެއް ވެސް ހިންގަ އެވެ.