"އަތުރަންގީ ރޭ" ގައި އަކްޝޭ ކުމާރާއި ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ދަނޫޝް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން "ޒީރޯ" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއީގެ އާ ފިލްމުގެ ކާސްޓް ނަމާ އެކު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.


ކުރިން ވެސް މީޑީއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މީގެ ކާސްޓުންނަކީ ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ދަނޫޝް އާއި އަކްޝޭ ކުމާރެވެ. އަކްޝޭ މި ފިލްމުގައި ފެންނާނީ އެކްސްޓެންޓް ކެމިއޯއަކުންނެވެ.

އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ދަނޫޝް (ކޮލަވަރީ ޑީ) އަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް ހިންދީ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ.

ރަޖްނީކާންތުގެ ދަނބިދަރިފުޅު ކުޅުނު ހިންދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސޯނަމް ކަޕޫރާ އެކު، އާނަންދު 2013 ގައި ގެނެސްދިން "ރާންޖަނާ" އާއި އާރް ބަލްކީ އަމީތާބް ބައްޗަނާ އެކު 2015 ގައި ގެނެސްދިން "ޝަމީތާބް" ހިމެނެ އެވެ.

އަކްޝޭ އާއި ސާރާ އާއި ދަނޫޝް ހިމަނައިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "އަތުރަންގީ ރޭ" އެވެ. އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލާ ސާރާއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން އަކްޝޭ އަށް ލިބިގެން ދިޔަ އިރު، ސާރާގެ ބައްޕަ ސައިފް އަލީ ޚާނާ އެކު ވެސް އަކްޝޭ ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ތޫ ކިލާޅީ މޭ އަނާޅީ"، "ޔޭ ދިއްލަގީ" އަދި "ތަޝަން" ހިމެނެ އެވެ.

"އަތުރަންގީ ރޭ" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މާޗް މަހުގެ 1 ގައި ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ އިރު، ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔެފައި ވަނީ ހިމާންޝޫ ޝަރުމާ އެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ފެބުރްއަރީ މަހުގެ 14 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށް ދެނީ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ އޭއާރް ރަހުމާނެވެ.