ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އާލިއާ ބަޓާ އެކު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމު "ގަންގްބާއި ކަތިއަވާޅީ" ގެ ޝޫޓިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.


މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނަގަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމު ޝޫޓްކުރަނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ސެޓްތަކެއްގަ އެވެ. "ގަންގްބާއީ" އަކީ 1970 ގެ އަހަރުތަކުގައި މުމްބާއީގައި އުޅުނު އަންހެން މާފިއާއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެކެވެ.

މީގެ ޓައިޓްލް ރޯލް އާލިއާ ކުޅޭ އިރު، ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ޓީވީ އެކްޓަރު ޝަންތަނޫ މަހޭޝްވަރީ އާއި ވިޖޭ ރާޒް ހިމެނެ އެވެ.

"ގަންގްބާއީ" އަކީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ފިލްމެކެވެ.

"އައި އެމް އަ ޑިސްކޯ ޑާންސާ" ގެ އާ ވާޝަނެއް

މިތުން ޗަކްރަބަތީ 1982 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޑިސްކޯ ޑާންސާ" އިން ވިދައިލި ލަވަ "އައި އެމް އަ ޑިސްކޯ ޑާންސާ" ލަވައިގެ އާ ވާޝަނެއް ވީޑިއޯ ލަވައެއްގެ ގޮތުގައި ޓައިގާ ޝްރޮފާ އެކު ގެނެސްދީފި އެވެ.

"އައި އެމް އަ ޑިސް ކޯ ޑާންސާ 2.0" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދިން ލަވައިން ޓައިގާގެ ވަރުގަދަ ނެށުންތަކެއް ފެނިގެންދާ އިރު، ކޮރިއޯ ހަދައި، ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ ބޮސްކޯ އެވެ. ބެނީ ދަޔާލް ލަވަ ކިޔާފައިވާ އިރު، ލަވައިގެ މިއުޒިކާ ކުޅެފައި ވަނީ ސާލިމް-ސުލައިމާނެވެ.

އޮރިޖިނަލް ލަވަ އަކީ ބައްޕީ ލެހެރީ މިއުޒިކް ހަދައި، ވިޖޭ ބެނެޑިކްޓް ކިޔާފައިވާ ލަވައެކެވެ.

މި ލަވަ އަކީ މިތުންގެ ސިގްނޭޗާ ނެށުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއްގެ ފެށުމެވެ.

ސިޑްނާޒްގެ ލަވައަކީ "ބުލާ ދޫގާ"

"ބިގް ބޮސް 13" އިން ބެލުންތެރިން ޖޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ ސިޑްނާޒްގެ ނަމުން މުހާތަބުކުރި ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ސިދާތު ޝުކްލާ އާއި ޝެހެނާޒް ގިލް (ސަނާ) އެކީގައި ކުޅުނު ވީޑިއޯ ލަވަ "ބުލާ ދޫގާ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

މި ލަވަ އަކީ ދަރުޝަން ރަވަލް މިއުޒިކް ހަދައި، ކިޔާފައިވާ ލަވައެކެވެ. "ބުލާ ދޫގާ" ޑައިރެކްޓްކުރީ ޕުނިތު ޖޭ ޕަތަކެވެ.

ލަވަ ވަރަށް އަވަހަށް ބެލުންޔެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

އާލިއާ އަށް "އާރްއާރްއާރް" ކުޅެވޭކަށް ނެތް؟

އެސްއެސް ރާޖަމޯލީގެ ބޮޑު ފިލްމު "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓަށް، އެ ފިލްމަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ވަގުތު ދެވެން ނެގިތެން ފިލްމު ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނިގޮތުގައި އޭގެ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލެއް ޕޫނޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައި އޮތް ނަމަވެސް އާލިއާ އެހެން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކަށް ވަގުތު ދޭން ޖެހުމާއި މި ވަގުތު ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތުމުން އޭނާ "އާރްއާރްއާރް" ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އަދި ރަސްމީކޮށް ފިލްމުގެ ޓީމުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

އަޖޭ ދޭވްގަން ވެސް ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ "އާރްއާރްއާރް" ގެ ބަތަލާއިންނަކީ އިންޑިއާގެ ދެކުނު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރާމް ޗަރަން އާއި އެންޓީއާރް ޖޫނިއާ އެވެ. މި ފިލްމަކީ 1920 ގައި ހިނގި ކަމަށް ދައްކުވައިދޭ ހިޔާލީ ހަނގުރާމައެއްގެ ވާގަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ.

ކުރިން މި އަހަރުގެ ޖުލައި 30 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން އޮތް ފިލްމު މިހާރު ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 8 އަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

"އާރްއާރްއާރް" އަކީ "ބާބްހަލީ" އަށް ފަހު، ރާޖަމޯލީ ގެނެސްދޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.