ޑައިރެކްޓަރު ބާސޫ ޗެޓަޖީ މަރުވެއްޖެ

ހިންދީ ސިނަމާ އަށް 70 އާއި 80 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ރީތި ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ބާސޫ ޗެޓަޖީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.


މީޑިިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު، 90 އަހަރުގެ ބާސޫ މަރުވީ މުސްކުޅި ބަލީގަ އެވެ. ވާސޫގެ މަރުގެ ޚަބަރާ އެކު ބޮލީވުޑްގެ އެކި ފަންނާނުން ޓްވިޓާގައި ހިތާމަ ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ތީސްރީ މަންޒިލް (1966) ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި އެސިސްޓަންޓް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަހު ބާސޫ، އަމިއްލަ އަށް ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރަން ފެށީ 1969 ގެ "ސާރާ އާކާޝް" އިންނެވެ.

އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަ އަށް ލިޔެ، ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި އެތައް ފިލްމެއް ގެނެސްދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕިޔާ ކާ ގަރު (1972)، ޗިޓްޗޯރް (1974)، ޗޯޓީ ސީ ބާތު (1976) އަދި ބާތޯ ބާތޯ މޭ (1979) ފަދަ އެތައް ފިލްމެއް ހިމެނެ އެވެ.

އަށްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ބާސޫ ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޝައުކީން (1982) އާއި ޗަމޭލީ ކީ ޝާދީ (1986) އަކީ ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކެވެ.

ބާސޫ ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ އާންމުކޮށް މެދު ފަންތީގެ އާއިލާތަކުގެ ވާހަކަތަކާއި ކައިވެނީގެ ބޭރުން ހިންގާ ގުޅުން ގަދަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ހިއުމާ ހިމަނައިގެން ލައިޓްހާޓެޑް ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ހިންދީ ފިލްމުތަކުގެ އިތުރުން ބާސޫ ވަނީ ބެންގާލީ ފިލްމުތަކެއް ވެސް ޑައިރެކްޓްކޮށްފަ އެވެ.

އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓްކޮށް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިން ހިންދީ ފިލްމަކީ 2007 ގެ "ކުޗް ކައްޓާ ކުޗް މީތާ" އެވެ.