މެސީގެ ފޯމް ރަނގަޅުވުމުން އާޖެންޓީނާ ހިތްހަމަޖެހިފައި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 16) - ބާސެލޯނާއާ އެކު ލިއޮނަލް މެސީ މި ސީޒަން ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ނިންމާލުމަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.


ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޗެލްސީ އަތުން 3-0 އިން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި މެސީ ވަނީ ހިތްގައިމު ދެ ގޯލު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މި ދެ ލަނޑާ އެކު މެސީ ވަނީ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފަ އެވެ.

އެ މެޗު ބެލުމަށް ސަމްޕައޮލީ ވެސް ވަނީ ބާސެލޯނާގެ ދަނޑަށް ގޮސްފަ އެވެ. މެޗަށް ފަހު ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސަމްޕައޮލީ ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕާ ކުރިމަތިލާއިރު މެސީ ފޯމުގައި ހުރުމުގެ ފައިދާ ނެގޭނެ ކަމަށެވެ.

"މެސީ ކުޅޭތަން ބަލަން އަބަދުވެސް އަންނަން. މިއީ އަހަންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް. މެސީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި މި ސީޒަން ނިންމާލައިފިނަމަ އަހަރެމެންނަށް ވެސް އޭގެ ފައިދާ އެބައޮތް. އެއީ ވޯލްޑް ކަޕުގައި އޭނާގެ ޖާދޫ ފެންނާނެތީ،" ކުރިން ޗިލީ އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ސަމްޕައޮލީ ބުންޏެވެ.

މި އަހަރު މެސީ އަށް 31 އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ. އަދި 2022 ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕް އަންނައިރު މެސީ ހުންނާނީ 35 އަހަރުވެފަ އެވެ. ސަމްޕައޮލީ ބުނީ މާ ކުރިއަށް އޮތް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން ނުބުނާނަން މިއީ މެސީގެ އެންމެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕެކޭ މިއީ. އަދި ބޭނުމެއް ވެސް ނޫން އެހާ ކުރިއަށްވާން އޮތް ކަމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަން ވެސް. ބޭނުމީ މި ވަގުތު މެސީގެ ބޭނުން ހިފަން،" ސަމްޕައޮލީ ބުންޏެވެ.

ރަޝިއާގައި ޖޫން 15 ގައި ފަށާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް އާޖެންޓީނާ ކޮލިފައިވީ ފަހު ވަގުތު އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އާޖެންޓީނާ ލައްވާލީ ނައިޖީރިއާ، އައިސްލޭންޑް އަދި ކްރޮއޭޝިއާއާ އެކު ގްރޫޕް ޑީގަ އެވެ.