މެސީ ހުރީ އާދަޔާހިލާފު ރޫހެއްގައި: ސަމްޕައޮލީ

މޮސްކޯ (ޖޫން 21) - ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދިމާވި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލައި ކުރިއަށްދިއުމަށްޓަކައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހުރީ އާދަޔާހިލާފު ރޫހެއްގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޮލީ ބުނެފި އެވެ.


މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުން އާޖެންޓީނާ އަށް ފުރުސަތު ލިބުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ކްރެޑިޓެއް ހައްގުވަނީ މެސީ އަށެވެ. ކޮލިފައިން ފަހު މެޗުން މޮޅުވާން މަޖުބޫރުވެފައި އޮއްވައި އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ މެސީގެ ހެޓްރިކުންނެވެ.

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފުރަތަމަ މެޗުގައި އައިސްލެންޑާ 1-1 އިން އާޖެންޓީނާ އެއްވަރުވިއިރު، އެ މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުކޮށްދޭން މެސީ އަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ. އެކަމު ދެ ވަނަ ހާފުގައި މެސީ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ އައިސްލެންޑް ކީޕަރު ހެނޭ ހަލްޑޯސަން ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. އެ މެޗަށް ފަހު ދަނޑުމަތީގައި މެސީ މާޔޫސްވެފައި ހުރި މަންޒަރު ދެއްކި އެވެ. އަދި އެ މެޗަށް ފަހު މެސީ އަށް ވަނީ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

"ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އޮތީ މެސީ ކޮނޑުގައެއް ނޫން. އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެ ޒިންމާ އެބައޮތް. އާޖެންޓީނާ މޮޅުވާއިރު އެންމެން ކްރެޑިޓް ނަގާ. ބަލިވަންޏާ ހުރިހާ ކަމެއް މެސީ ބޮލުގައި މިއީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫން. ޔަގީނުން ވެސް އެނގޭ ކަމަކީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލާފައި މެސީ ހުރީ މިހާރު އާދަޔާހިލާފު ރޫހެއްގައި،" މިރޭ ކުޅޭ ކްރޮއޭޝިއާ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެސީއާ ބެހޭގޮތުން ކުރިން ސުވާލަކަށް ދިން ޖަވާބުގައި ސަމްޕައޮލީ ބުންޏެވެ.

ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ވަނީ 2-0 އިން ނައިޖީރިއާ ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މުބާރާތުގައި ކުރިއަށްދާން މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން އާޖެންޓީނާ އަށް މޮޅެއް ހޯދުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. މިރޭގެ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައޮލީ ޑީބަލާ ކުޅޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

"އަހަރެމެން އެންމެން މެސީ އަށް އެހީވާނަން. ޕެނަލްޓީ އެއް ނުޖެހުމަކީ އަދި ނިމުމެއް ނޫން. ޕެނަލްޓީއާ ހެދި ދިމާވެފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމުން އަރައިގަންނަން އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިއަކީ ވެސް މެސީ،" ޑީބަލާ ބުންޏެވެ.

ކްލަބް ލެވެލްގައި މެސީއާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ރަކިޓިޗް ބުނީ މެސީ އަކީ ޓީމު މޮޅު ކޮށްދޭން ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އާޖެންޓީނާ އާއި ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 11 ޖަހާއިރު އެވެ.