ޓީމު ނެގުމުގައި މެސީގެ ނުފޫޒެއް ނެތް: ސަމްޕައޯލީ

ކަޒާން (ޖޫން 30) – އާޖެންޓީނާގެ ރޭވުންތަކާއި ޓީމު ސިލެކްޝަނަށް ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ސަމްޕައޯލީ ބުނެފި އެވެ.


ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ނައިޖީރިއާ އަތުން 2-1 އިން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވި މެޗުގެ ތެރޭގައި ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އަރުވަންވީތޯ މެސީ ގާތުގައި ސަމްޕައޯލީ ވަނީ އަހައިފަ އެވެ. އެފަދަ މޭރުމަކުން މެސީ ގާތު ސުވާލުތަކެއް ސަމްޕައޯލީ އާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވެ އެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ސަމްޕައޯލީގެ ބާރެއް ނެތްކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފަ އެވެ.

"މުހިއްމު މެޗެއްގައި އަހަރެމެން ތަފާތު އޮޕްޝަންތަކަށް ބެލިން އަދި ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހުނު. އަހަރެމެން ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ، އެޓޭކިން ކުޅުންތެރިން ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ސްޓްރެޓެޖީ ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ބުނެ އަހަރެން ދެއްކީ އެ ވާހަކަ. އެއީ އަހަރެންގެ ކުޅުންތެރިއަކާ އަހަރެން ދެއްކި އާދައިގެ ވާހަކައެއް،" ސަމްޕައޯލީ ބުންޏެވެ.

ދެ ވަނަ ބުރަށް އާޖެންޓީނާ ހޮވުނީ ދަތި އުނދަގުލުނެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުން އައިސްލެންޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ދެ ވަނަ މެޗުން ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 3-0 އިން ބަލިވީ އެވެ. އެކަމަކު ފަހު މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ނައިޖީރިއާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ކޮލިފައިވި އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ފްރާންސާ ކުޅޭއިރު މިއީ އިތުރު ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ މަރުގެ މެޗެކެވެ. ސަމްޕައޯލީ ބުނީ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ރޫހުގައި ކަމަށެވެ.

"މި ކުޅުންތެރިން ގައުމު ތަމްސީލްކުރުން ނަގަނީ ވަރަށް ބޮޑު ފަހުރަކާއި ޝަރަފެއްގެ ގޮތުގައި. އިދިކޮޅަށް ނުކުންނަ ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް އަހަރެމެން ނުރައްކަލަކަށްވާ ސަބަބެއް އެއީ،" ސަމްޕައޯލީ ބުންޏެވެ.

އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް 2015 ވަނަ އަހަރު ޗިލީ އަށް ކޮޕާ އެމެރިކާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ސަމްޕައޯލީ އަށް ފާޑުކިއުން އަންނަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. ކޮލިފައިންގައި އާޖެންޓީނާ ހާލުގައި ޖެހިފައި އޮއްވާ ސަލާމަތްކޮށްދިން ނަމަވެސް އޭނާ އަށް ނުރުހުން ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. ސަމްޕައޯލީ ބުނީ މޮޅުވެއްޖެއްޖާ އޭނާ ވަރަށް މޮޅު ކޯޗަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އެހާ ގޯސް ކޯޗެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ފްރާންސާއި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރާ ދެ ވަނަ ބުރުގެ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 7 ޖަހާއިރެވެ.