ލައިފްސްޓައިލް / ޓެކްނޮލޮޖީ

އިޝްތިހާރެއްގައި ދޮގުހެދުމުން ސެމްސަންގަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

24 ޖޫން 2022 - 08:56

2 comments

ވޯޓާޕްރޫފް ފޯނެއް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ހިންގި ކެމްޕެއިނެއްގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުން ސެމްސަންގް އޮސްޓްރޭލިއާ 10 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

އެ ކެމްޕެއިންގެ އިޝްތިހާރުތަކުގައި ވަނީ ސެމްސަންގްގެ ބައެއް ވޯޓާ ރެޒިސްޓެންޓް ފޯނުތައް ޕޫލާއި މޫދަށް ލިޔަސް ގެއްލުން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު، އެއީ ސެމްސަންގްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައި ވެސް ނުކުރަން އަންގާފައިވާ ކަމެކެވެ.

އެހެންވެ، އޮސްޓްރޭލިއާގައި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކަންކަން މޮނީޓާކުރާ "ދަ އޮސްޓްރޭލިއަން ކޮމްޕެޓިޝަން އެންޑް ކޮންޒިއުމާ ކޮމިޝަން (އޭސީސީސީ)"، ސެމްސަންގާ ދެކޮޅަށް 2019 ވަނަ އަހަރު އެ ގައުމުގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެވެ. އެ މައްސަލަ އިއްޔެ ނިމުނީ ސެމްސަންގް އޮސްޓޭރިލިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ސެމްސަންގް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މާޗު 2016 އިން އޮކްޓޯބަރު 2018 އަށް ދެއްކި އެ އިޝްތިހާރުތަކުގައި ވޯޓާޕްރޫފް ވާނެ ކަމަށް ބުނި ފޯނުތަކަކީ ގެލެކްސީ އޭ ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކާއި އެސް ސެވަން ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކާއި އަދި އެސް އެއިޓް ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކެވެ.

އެ ފޯނުތަކަކީ އައިޕީ68ގެ ރޭޓިން ދީފައިވާ ފޯނުތަކެކެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ސާފު ފެނުގެ 1.5 މީޓަރު އަޑީގައި އެ ފޯނުތަކަށް ފެން ނުވަދެ، ގިނަވެގެން 30 މިނެޓް ވަންދެން އޮންނާނެ އެވެ. އެކަމަކު ލޮނުފެން ނުވަތަ ޕޫލުތަކުގައި ހުންނަ ކުލޮރިނޭޓެޑް ފެނުގެ އަޑިއަށް ލައިފި ނަމަ ފޯނު ހަލާކުވާނެ އެވެ.

އޭސީސީސީން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އެގޮތަށް އިޝްތިހާރުކުރުމުން، ގިނަ ބައެއްގެ ފޯނު ހަލާކުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

2 ކޮމެންޓް, 5 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 80%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 0%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 20%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ނަޖްވާ

26 June 2022

ދެން އެ ލާރިން ފޯނު ހަލާކުވި މީހުންނަށް ފޯނު ގަތްދިންތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެން

24 June 2022

ރަނގަޅުތާ ފޯނުހަލާކުވިމީހުނަކަށް ތިޔަފައިސާއިން ބައިރުފިޔާއެއްވެސް ލިބޭނީކީނޫންގައިމު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454