އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 113 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 113 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.


އާދިއްތަ ދުވަހު މަރުވި، ޖަޕާނަށް އުފަން މަސާޒޯ ނޮނާކާއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ޖާގަ ލިބުނު މީހެކެވެ.

އޭނާ އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވިކަން އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށްދެމުން މީޑިއާތަކަށް ބުނީ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ ހަރާކާތް ހުއްޓުމުން، މަސާޒޯ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އާއިލާ އުން ބުންޏެވެ.

މަސާޒޯ އުފަންވީ ޖުލައި، 25، 1905 ގަ އެވެ.

އާއިލާ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މަސާޒޯގެ ދިގު އުމުރުގެ ސިއްރަކީ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ފޮނިކާ ތަކެއްޗާއި ހޫނު ފެންވެރުންތަކެވެ. ހޮކައިޑޯ އަވަށުގައި އާއިލާއާ އެކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މަސާޒޯ އަށް ފަސް ދަރިން ލިބިފައިވެ އެވެ.

އޭނާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް އެރީ ކުރިން އެ ރިކޯޑް އޮތް ސްޕެއިންގެ ފްރާންސިސްކޯ ނުނެޒް އޮލިވެރާ އުމުރުން 113 އަހަރުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު މަރުވުމުންނެވެ.

ޖަޕާނަކީ ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ގައުމެވެ. އެ ގައުމުގައި 100 އަހަރުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ މީހުންގެ އާބާދީ 70،000 އާ ގާތްކުރާ އިރު، ޖަޕާނުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ގޮތުގައި ކުރިން ރެކޯޑް ކުރެވިފައި ވަނީ 116 އަހަރުގެ ޖިރޮއީމަން ކިމޫރާ އެވެ. އޭނާ މަރުވީ 2013 ގަ އެވެ.