ދަތުރުމަތީގައި ދޭ ކޮންމެ އިރުޝާދަކަށް ފަހު "ޖެއި ހިންދު" ކިޔަން އެއާ އިންޑިއާގެ ކްރޫންނަށް އަންގައިފި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތަކުގައި ކޮންމެ ޝޯއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ގައުމީ ލަވަ ޖަހާ އިރު، އެއަށް އިހުތިރާމު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮއްޅަށް ތެދުވާން ޖެހެ އެވެ. މިފަހަރު އެކަހަލަ އެހެން ކަމެއް ކުރަން ސަރުކާރުން އެންގީ، ގައުމީ އެއާލައިން، އެއާ އިންޑިއާގެ ފަޅުވެރިންނަށެވެ.


ދަތުރުގެ މަތީގައި ޕެސެންޖަރުންނަށް ދޭ ކޮންމެ އިރުޝާދަކަށް ފަހު، "ޖެއި ހިންދު" (އިންޑިއާ އަށް ދިގު އުމުރެއް) ކިޔަން މިހާރު ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ.

އެއާ އިންޑިއާގެ ޑިރެކްޓަރު-އޮޕަރޭޝަންސް ކެޕްޓަން އަމީތާބް ސިންގް ކްރޫންނަށް ފޮނުވި އެންގުމެއްގައި ބުނީ "ދަތުރުމަތީގައި ދޭ ކޮންމެ އިރުޝާދަކަށް ފަހު ޖެއި ހިންދު، ފުން އިހުސާސްތަކާ އެކު ކިޔަން ވާނެ" ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެއާ އިންޑިއާއަށް ޖޯކް ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެކި މީހުން މި ނިންމުމަށް އެކި ކަހަލަ ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެކަކު ބުނީ "ޖެއި ހިންދު" ކިޔަން ފެށުމުން އެއާ އިންޑިއާ އަށް ދެން ފައިދާވާން ފަށައިފާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި "ޖެއި ހިންދު" އަށް އެންމެ ބާރަށް އިޖާބަދޭ ޕެސިންޖަރަކަށް އިނާމު ވެސް ދޭން ޖެހޭނެ އެވެ.

ބޭކާރު ކަންކަން ކުރެން ނޫޅެ، އެއާލައިންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ދޭ ހިދުމަތް ވެސް މަތިކުރަން އުޅުން މާ ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ކަޝްމީރުގައި އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ވަނީ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެފަ އެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ އަދި ޔުނިސެފްގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ފާޅުކުރި ހިޔާލަކަށް ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ.

"ޖެއިން ހިންދު #އާމްޑްފޯސެސް" ޖަހައިގެން ޕްރިޔަންކާ ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުން މިހާރު އަންނަނީ އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއި ވެސް ކުރަމުންނެވެ.