ކޮރޮނޯވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ޖެކް މާ 14 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޗައިނާ އިން އުފަންވެ، މިހާރު ދުނިޔެ އަށް ބޮޑު ބިރަކަށްވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން، އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު ޖެކް މާ 14 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.


މަޝްހޫރު އަލީބާބާގެ ކުރީގެ ވެރިޔާގެ ފައުންޑޭޝަނުން ހަދިޔާކުރި 14.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރީ ސަރުކާރުގެ ރިސާޗް ދެ އޮގަނައިޒޭނަކަށެވެ. ބާކީ ބައި ހަދިޔާކުރީ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމާއި ބަލިޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާކުރާށެވެ.

ޖެކް މާ، 55، ގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ދެކޮޅަށް ބޮޑު އެހީއެއް ދީފައި ވަނީ މި ވަނީ އެ ބަލި އެންމެ ބޮޑު ފެތުރެމުންދާ ވޫހާން އާއި ހުބޭއީ ޕްރޮވިންސްގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަލީބާބާ އިން މެޑިކަލް ސާމާނުތަކެއް ދޭން 144 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް ވެސް ހަމަޖައްސައިފައި ވަނިކޮށެވެ. އަދި އަލީބާބާ އިން އަންނަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ފޯރުކޮށް ދެމުންނެވެ.

މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން ޖެކް މާ 1999 ގައި ވުޖޫދަށް ގެނައި، އަލީބާބާ ވިޔަފާރީގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ އިރު މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ކުންފުނިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހުންގެ ލިސްޓްގެ 20 ވަނަ އަށް އޮތް ޖެކް މާގެ މިލްކިއްޔާތު މިހާރު 44.3 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ.