ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދަގަނޑޭ ދީފި

ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ހިފާނެ ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދުމަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ދީފި އެވެ.


ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ޖާގަ ގެއްލުނީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ބޫޓާނާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅެން އޮތް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވުމުން ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް އޭނާ ޓީމުން ވަކިކުރުމުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުން ވެސް ދަގަނޑޭ އަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނަސް އޭނާ ވަނީ ކްލަބް ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ނިއު ރޭޑިއަންޓާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް އަދި ފަހުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ބަދަލުވެ ދިރާގު ދިވެހި ލީގު ކާމިޔާބުކުރި އެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ މިހާރު އެވޯޑްސްގައި ރޭ ހޮވި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި ރަންބޫޓު ލިބުނެވެ.

އެ ކާމިޔާބީ ސިފަކުރަމުން ދަގަނޑޭ ބުނީ އޭނާގެ 18 އަހަރުވީ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރުގައި 2018 ވަނަ އަހަރަކީ ވަރަށް ހާއްސަ އަހަރެއް ކަމަށާއި ތަފާތު ދެ ކްލަބާ އެކު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އާއި ރަންބޫޓު ހޯދުމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ގެއްލި ކުރިމަތިވި މާޔޫސްކަމާ އެކު ވެސް ލިބުނު ކާމިޔާބަށް އިޝާރާތްކޮށް ދަގަނޑޭ ބުނީ ދިމާވި ދަތިތަކާ އެކު ވެސް މި ކާމިޔާބީ މިންވަރުކޮށްދެއްވީތީ މާތްﷲ އަށް ހަމްދުކުރާ ކަމަށާއި އަދި ނިއު އާއި ޓީސީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

ދަގަނޑޭ އޭނާ އަށް ލިބުނު އެވޯޑްތަކާ އެކު. –މިހާރު ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް އެމްވީ

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ދަގަނޑޭ ކާމިޔާބުކުރީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާ ވަރަށް ތަފާތު ބޮޑުކޮށް، 1818 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނަ ހޯދި އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަށް 1020 ޕޮއިންޓް ލިބުނު އިރު ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ އީގަލްސްގެ އަހުމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) އަށް ލިބުނީ 1003 ޕޮއިންޓެވެ. ދަގަނޑޭ ރަންބޫޓު ހޯދީ 42 ޖަހައިގެންނެވެ.

"އުއްމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް މިގޮތަށް ދެމި ހުރުން. އަދި ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އުފަލާ އެކު ހިފާނަން. ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ،" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަތްޕުޅުން ލިބުނު އެވޯޑަށް ފަހު ދަގަނޑޭ މިއަދު އާއްމުކުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އުމުރުން 16 އަހަރުގައި 2001 ގެ ފަހުކޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށި ދަގަނޑޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ގައުމީ ސްކޮޑުގައި ހިމެނުނީ، އޭގެ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން 2003 ގެ ކުރީކޮޅެވެ. އެކަމަކު ފަހު ވަގުތު ދަގަނޑޭ ބާކީކޮށް ޓީމަށް ނެގީ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އެވެ. ދަގަނޑޭ ނުނެގުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް ކަމަށް ކޯޗު ޔޯސެފް ޔަންކޭ ފަހުން އެއްބަސްވި އެވެ.

އެކަމަކު ދަގަނޑޭ ވަނީ ފައިނަލް ސްކޮޑުގައި ހިމެނުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު، 2004 ގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ޕްރިލިމިނަރީގައި މޮންގޯލިއާ އަތުން ރާއްޖެ 12-0 އިން މޮޅުވި މެޗުގައި ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައި ގައުމީ ޓީމަށް އެއް މެޗުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑް ހަދައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ރެކޯޑް 2013 ގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ އަމިއްލަ އަށް މުގުރާލި ދަގަނޑޭ ވަނީ، 2004 އިން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގައުމީ ޓީމަށް ގަވާއިދުން ކުޅެފަ އެވެ. އެގޮތުން 2008 ގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި އިރާއި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތިން ވަނަ ރާއްޖެ ހޯދިއިރު މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ.

ގައުމީ ޓީމަށް ދެން އޮތީ އަނެއްކާ ވެސް އެހާމެ މުހިއްމު މެޗުތަކެކެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖެވެ. ބައްދަލުކުރާނީ ޗައިނާ، ސީރިއާ، ފިލިޕީންސް އަދި ގުއާމްއާ އެވެ.