ޗައިނާ އަތުން ބަލިނުވެ ފަރުޖައްސާލައިފި ނަމަ އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބޯނަހެއް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި މިރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިނުވެ ފަރުޖައްސާލައިފި ނަމަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބޯނަހެއް ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަހުލޫފު މިކަން އިއުލާންކުރެއްވީ ހޮޓެލް ޖެންގައި ކޭމްޕްކޮށްފައިވާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ މިއަދު މެންދުރުފަހު ބައްދަލުކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަ އެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ޗައިނާ ކަހަލަ ވަރުގަދަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ސަޕްރައިޒް ނަތީޖާއެއް ނެރެން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ވެސް ލިބުމަކީ ލިބިގެންދާނެ ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެފިނަމަ އެފްއޭއެމުން ވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް ބޯނަހެއް ދޭނެ ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން ގައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދޭން ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ގައުމީ ޓީމު މޮޅުވާ މެޗުތަކަށް ބޯނަސް ދޭން އެފްއޭއެމުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ޓީމަށް އެފްއޭއެމާއި ސަރުކާރުން ވަނީ ބޯނަސް ދީފަ އެވެ.

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެން ގައުމީ ޓީމުގެ އާ ޖާޖީ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާނެ އެވެ. ގައުމީ ޓީމުން ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި ޖޯމާ ބްރޭންޑް މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ގައުމީ ޓީމުތައް ބޭނުންކުރާނީ ސްޕެއިނުގެ ސްޕޯޓްސް ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ކެލްމޭ އެވެ.

ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން 2015 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ޗައިނާގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން، 3-0 އިންނާއި 4-0 އިން މޮޅުވި އެވެ. އެ ފަހަރު ރާއްޖޭގައި ކުޅެން އޮތް ހޯމް މެޗު ވެސް ޗައިނާ އަށް ބަދަލުކުރީ އެ އަހަރު މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ގަލޮޅު ދަނޑު ހަލާކުވުމުންނެވެ. މި ފަހަރު ވެސް ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް މާލޭގައި މެޗު ކުޅުނަސް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ހޯމް އެޑްވާންޓޭޖް ނެގެން ނެތީ ދަނޑުގެ ދެ ފަޅިއެއް ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބަންދުކޮށްފައިވާތީ މެޗަށް ވަދެވޭ ސަޕޯޓަރުން މަދުވުމުންނެވެ. ދިވެހިންނަށް މި މެޗަށް ވިއްކާފައިވަނީ 2800 ޓިކެޓެވެ. އެއީ ފީފާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަވޭ ޓީމަށް 20 ޕަސެންޓް ދޭން ޖެހޭތީ ޗައިނާ އަށް 700 ޓިކެޓް ރިޒާވްކޮށްފައިވާތީވެ އެވެ.

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރާ މިރޭގެ މެޗު ފަށާނީ 8 ޖަހާއިރު އެވެ.