ޖުދާންގެ އަމާޒު ވެސް ރާއްޖެ ގޮވައިގެން ވޯލްޑް ކަޕަށް ދިއުމަށް؟

ވޯލްޑް ކަޕް/ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ އަށް ދެން އޮތް ޗައިނާ، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއީ އާދަޔާހިލާފު ފެށުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިންގްލެންޑުގެ ޖުދާން އަލީ ބުނެފި އެވެ.


އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓެބްލޮއިޑް ނޫސް "ދަ ސަން" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ހުވަފެން ޖުދާން ރާއްޖެ އަށް މި ދެއްކީ ކުރިން ގައުމީ ކޯޗަކަށް ހުރި ޕީޓާ ސެގާޓް ވެސް އެފަދަ ހުވަފެނެއް ދެއްކުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި އޮއްވަ އެވެ. ޖުދާން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ފުރަތަމަ ކުރަން ޖެހިފައި އޮތީ ސެގާޓުގެ ބަދަލުގައި އާ ކޯޗެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން ފުރަތަމަ ހަގީގީ މަސައްކަތަކީ ކޯޗެއް ހޯދުން، އެއީ މިހާރުގެ ކޯޗުގެ ކޮންޓްރެކްޓް މާޗު މަހު ހަމަވާތީ،" ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފައިނަލަށް ނުގޮސް ކެޓުމުން ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލި ސެގާޓަށް އިޝާރާތްކޮށް ޖުދާން ބުނެފައިވެ އެވެ. "އަހަރެން މިދިޔަ ހަތަރު، ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭ ކުޅުންތެރިން މޮނިޓާކޮށްފިން. ޓެކްނިކަލީ ހުނަރުވެރި، ގާތްގަނޑަކަށް ބާސެލޯނާ ޒާތުގެ، ސްޕެނިޝް ސްޓައިލެއް (ފެންނަނީ)."

ޖުދާން ބުނީ ބްރެޒިލާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ތަރި ރިވާލްޑޯއާ ވެސް ވާހަކަދައްކައިފިން ކަމަށާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޕީޓާ ރީޑާއި ވެސް ވާހަކަދައްކައި، ދެން އޮތީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު ބްރަޔަން ރޮބްސަންއާ ވާހަކަދެއްކުން ކަމަށެވެ.

"ހޫލިއާ ސެސާ، މަނީޝް، ނޮލްބާޓޯ ސޮލާނޯ ވެސް އެބަތިބި މަންޒަރުގައި. މިއީ އަހަންނާ ގަވާއިދުން ވާހަކަދައްކާ މީހުން. އޮތް ޝައުގުވެރިކަން އާދަޔާހިލާފު. ގާތްގަނޑަކަށް 150 ސީވީ އެބައޮތް. އެކަމަކު އަހަރެން މިކަން (ގައުމީ ކޯޗުކަން) ވިއްކާނީ ޗުއްޓީއެއްގެ ގޮތަކަށް ނޫން،" ބާސެލޯނާގެ އެކެޑަމީ ލަ މާސިއާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ޖުދާން ބުންޏެވެ.

ޖުދާން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ސަގާފަތެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި އަދި އަލަށް ހުޅުވާ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލަށް އިޝާރާތްކޮށް އޭނާ ބުނީ މާޗު މަހު 100 ވަރަކަށް ކުދިންނަށް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރެއް އެބަހުޅުވޭ ކަމަށާއި އެތަނުގައި ކުދިން ދިރިއުޅެ ތަމްރީންތައް ލިބެމުން އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

"އޭގެ އަށެއްކަތަން މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުޅުވިއްޖެއްޔާ ކާކަށް އެނގޭނީ ފަހެއް ނުވަތަ ހަ އަހަރު ފަހުން ވާނެ ގޮތެއް،" ޖުދާން ބުންޏެވެ. "ފަހަރުގައި ކުރިމަގަށް ރާއްޖެ ވެދާނެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރަކަށް؟" ޖުދާން ބުންޏެވެ.

އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން އޭނާގެ އޮތް މަސައްކަތަކީ ކޯޗެއް ހޯދުން ކަމަށާއި އެގޮތުން މާޗު މަހު ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ކުޅުންތެރިން ތެދުކުރުވަން ކުޅުންތެރިން މޯޓިވޭޓްކުރަން އެނގޭ މީހަކު ބޭނުންވާ ކަމަށް ޖުދާން ބުންޏެވެ.

"އަހަރެމެން ޗައިނާ، ސީރިއާ އަދި ފިލިޕީންސް ބަލިކޮށްފި ނަމަ ގަތަރުގައި 2022 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާނެ. މި ފަހުރުވެރި ގައުމަށް އެއީ އާދަޔާހިލާފު ފެށުމަކަށް ވާނެ،" ޖުދާން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭން އެ ތިން ގައުމު ބަލިކޮށް ވޯލްޑް ކަޕަށް ދާ ވާހަކަ ޖުދާން ދެއްކިއިރު، ގްރޫޕުން ރާއްޖެ މޮޅުވީ ގުއާމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން އެކަންޏެވެ. ރާއްޖެ އޮތީ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ. ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ސީރިއާ އަށް 15 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ އަތުގައި އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓެވެ.