ލާއޮސްއާ އެއްވަރުކޮށް ރާއްޖެ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖަށް

އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައި އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ޖެހި ލަނޑުން 1-1 އިން ލާއޯސްއާ އެއްވަރުކޮށް އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު މިއަދު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.


ރާއްޖެ ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ހޯދީ ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން 5-1 އިން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މާލޭގައި މިދިޔަ މަހު ހަ ވަނަ ދުވަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގުން ރާއްޖެ މޮޅުވީ 4-0 އިންނެވެ.

ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ކުޅޭނީ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގައި ހަތަރު ޓީމު ހިމަނައިގެން ހޯމް އެންޑް އަވޭ އުސޫލުންނެވެ. އެ ބުރުން ކުރި ލިބޭ ޓީމުތަކަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ޔޫއޭއީގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން ކަޕުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ.

މިއީ ގައުމީ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓްގެ ކޯޗުކަމުގައި ގައުމީ ޓީމުން ރަށުންބޭރުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ރާއްޖޭން ކުރިން ކުޅުނު ވާދަވެރި ދެ މެޗުން ވަނީ ފަސޭހަކަމާ އެކު ލާއޮސް އާއި ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށްފަ އެވެ.

މި މެޗަށް ރާއްޖެ އިން ނުކުތީ ދެ ބަދަލަކާ އެކު އެވެ. އެއީ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އާއި އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ)ގެ ބަދަލުގައި އިމްރާން ނަޝީދާއި އަހުމަދު ޒާދު ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމަނައިގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ދަގަނޑޭ ނެތުމުން ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަކީ ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލާއޮސް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހާފްގައި ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅެން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. ކޮލިފައިވާން ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވާން ޖެހިފައި އޮތް ލާއޮސް އަށް މާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައެއް ނުލެވުނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލާއޮސްގެ ދެ ޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ދެމިގަތުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ފޮނުވާލި ބޯޅަ ލާއޮސް ކީޕަރު މަތަކުރި އެވެ.

ލާއޮސް ކުޅުންތެރިއެއްގެ އަތުން އުމެއިރު (ކ) ބޯޅަ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަނީ.-- ފޮޓޯ ލާއޮސްއެފްއޭ

ދެ ވަނަ ހާފް ފެށިގެން ވެސް ލާއޮސް އިން ލަނޑެއް ޖަހަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ކާމިޔާބު ނުލިބުނެވެ. ލާއޮސްގެ ކުޅުންތެރިއަކު ފޮނުވާލި ހަމަލައެއް ރާއްޖެ ޓީމުގެ ޒާދު ވަނީ ގޯލު ރޮނގުމަތިން ސަލާމަތްކޮށްފަ އެވެ.

ލާއޮސް އިން ލަނޑުޖެހީ މެޗު 80 ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ކުރިއަށްކުޅޭ ކޮނެސާވަން ޝިވަހޮންގް މި ލަނޑު ޖެހީ އަރިމަތިން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އޭނާ ފޮނުވާލި ފުރަތަމަ ބޯޅަ އިމްރާން މަތަކުރުމުން ދެ ވަނަ ފަހަރު ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

ލާއޮސް އިން ލަނޑު ޖެހުމުން ރާއްޖޭން ވަނީ ދެ ބަދަލެއް ގެނެސްފަ އެވެ. ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި ސެންޓޭގެ ބަދަލުގައި ނައްޓޭ އާއި އަހުމަދު އިމާޒު (އާއްކޮ) ކުޅެން އެރުވި އެވެ. މި ދެ ބަދަލާ އެކު ރާއްޖޭން ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އެއްވަރުކުރީ އިތުރު ވަގުތުގަ އެވެ. ލާއޮސް ހާފްގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) ހުސްކޮށްލާފައި ނައްޓޭ އަށް ދިން ބޯޅަ އޭނާ ވަނީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ ހަމަޖެހިލާފައި ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ.

ނައްޓޭ މި ފަހަރު ޓީމުން ޖާގަ ހޯދީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުން ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވަނިކޮށެވެ. އޭނާ އަކީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ގަވައިދުން ޖާގަ ހޯދާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ގުރުއަތު ނެގުން އޮންނާނީ ޕްލޭއޮފް ހުރިހާ މެޗެއް ނިމުމުންނެވެ.