ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލް މާދަމާ ހަވީރު

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗު މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ ގޮތަށް އެފްއޭއެމުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.


ކުރިން މި މެޗު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިއޮތީ މާދަމާރޭ 9 ޖަހާއިރެވެ. މެޗު އަވަސްކުރި ސަބަބެއް އެފްއޭއެމުން ނުބުނެ އެވެ. މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތްގޮތުން ފައިނަލް މެޗު ފަށާނީ މާދަމާ ހަވީރު 15:50 ގަ އެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި 2003 ވަނަ އަހަރު ފެންވަރު ރަނގަޅު ލައިޓިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރި ފަހުން ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅެމުން އަންނަނީ ރޭގަނޑެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ސ. ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމުގައި އޮތް ގައުމީ ފައިނަލް ހަވީރު ކުޅުނު އިރު، މާލޭގައި އެންމެ ފަހުން ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ގައުމީ ފައިނަލެވެ. އެ މެޗުން ވިކްޓަރީ 3-2 އިން ބަލިކޮށް ތަށި ހޯދީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އެވެ.

ޓީސީ މި ފަހަރުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ސެމީ ފައިނަލުގައި މާޒިޔާ ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ރަނަރަޕް އީގަލްސް މި ފަހަރުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމަށް ފަހު އެވެ.