ޚަބަރު / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ރާއްޖެއިން ފޭބުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ޔާމީން

އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަލާމްކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ޖެހޭނީ ރާއްޖެއިން ފައިބަން ކަމަށާއި އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެއިން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ގޮވާލައި، ށ. ފުނަދޫގައި ތިބި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުގެ ސަޕޯޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އިންޑިއާ އައުޓް" ހަރަކާތުގައި ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީ އާދަމްގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

މިއަދު ހަވީރު 4:00 ހާއިރު ޔާމީން ފޮނަދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފަ އެވެ. މޭމަތީގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖަހާފައިވާ ޓީޝާޓެއް ތުރުކުރައްވައިގެން ޔާމީން ހުންނެވިއިރު އެ ރަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ހަރަކާތަށް ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އިންޑިއާ އައުޓް ޖަހާފައިވާ ދިދަ އާއި ބެނާތައް ވެސް ހިފައިގެންނެވެ.

ފުނަދު އަށް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމާ ދިމާކޮށް އެ ރަށުގައި އިންޑިއާ އައުޓް ހަރާކާތެއް ބޭއްވިއިރު ޖަލު ހުކުމުން ޔާމީން މިނިވަންވެ، އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަތީ އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތް ފުޅާކުރުމެވެ. އެހެންވެ، މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ވެސް މި ހަރަކާތުގެ އަޑު ގަދަކުރީ އެވެ.

ފުނަދޫގައި އޮތް ހަރަކާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކަމަށް އަތްގަދަ ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ދިވެހިން ފުރުސަތުދޭ ނަމަ، މިހާރަށް ވުރެ އިންޑިއާގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ އެބަ އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔާމީން ވަނީ އެފަދަ ރަށްރަށުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރު ނުހިނގާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

"ހުރިހާ ކަމެއް މި ހިނގަނީ އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ އިން އިންޑިއާ ސިފައިން އަންގާ ގޮތަކަށް. އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތުގައި އުޅެނީ ޕީޕީއެމް އެކަންޏެެއް ނޫން. މީގެ ތެރޭގައި އެބަ އުޅޭ އެކި ސިޔާސީ ފިކުރުގެ މީހުން. އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގައި އިސް ނަގައިގެން އުޅެނީ ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީން. އިންޑިއާ ސިފައިން ޖެހޭނީ ރާއްޖެއިން ފައިބަން،" ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އިން އިންތިހާބު އޮޅުވާލި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު މިއަދު ވެސް ޔާމީން ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި އިންތިހާބު އޮޅުވާލަން މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ، މަޑުން ނުތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"މި އިންތިހާބަށް އަތްބާނައިފިއްޔާ ދެން ރައްޔިތުން މަޑަކުން ނުތިބޭނެ. މި އިންތިހާބަށް އަތް ނުބާނައިފިއްޔާ ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ގޮތުގައި ހަމަ ސައްޕު ޖަހާފައި ފޮނުވާލާނަން،" އިންޑިއާ އާ މައްސަލަ ޖެހިފައި ނުވާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާ އާ މެދު މައްސަލަ ނުޖެހުނު ނަމަވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރާ މައްސަލަ ޖެހިފައި ވަނީ ދާހިލީ ކަންކަމަށް ބެހޭތީ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއް ނެތް އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ނުގެންދާ،" ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަތުހީގެ ކެމްޕެއިނަށް ޔާމީން ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތީ ކޮމަންޑު އަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ދެން އޮތް މަންޒިލަކީ މަރޮށި ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެ އެވެ. މިއީ ފަތުހީ އަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ޔާމީން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ޔާމީން، ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ފެއްޓެވިއިރު، ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިނާ ދިމާކޮށް، ކޮމަންޑު އާއި މަތި ކޮމަންޑޫ ގުޅުވުމުގެ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންތަކެއް ވެސްވީ ކޮމަންޑޫގަ އެވެ. ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް ވަނީ އެ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީން ވާދަކޮށް 2019 ގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހުސައިން ވަހީދު ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއިރު މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިތުރުން ވާދަކުރަނީ އެމްއެންޕީންނެވެ. ތިން ޕާޓީ ވެސް ގެންދަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގައި ފޯރިގަދަ ކެމްޕެއިނެއް ކުރަމުންނެވެ.

37 ކޮމެންޓް, 46 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 65%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 26%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 9%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޑޮކްޓާރ. ބަނާނާ

16 January 2022

ބަލަ މިގައުމުގައި ތިބި އަން ޑޮކިއުމެންޓް ބަންގާޅީން މިހާރު މިގައުމުގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅެ އެމީހުން މުސްކުޅިވެ 65 އަހަރު ވެއްޖެ! މިހާރު އެންމެފަހުން އެމީހުން ނަށް މިޖެހެނީ އަހަރުމެންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ބޭސްފަރުވާކުރަން . މިބަންގާޅީ ބޭފުޅުން ބޭރުކުރަން ކަލޭމެން މުޒާހިރާ ޖައްސަބަލަ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ޖެންޓިން

15 January 2022

ޔާމީނު ހަމަ ތިހެން ގޮވާގޮވާ ހާންތިވާންޖެހޭނީ ވާނެ އެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަލޭގެ ޝަރީއަތްވެސް ދާނީ ކުރިޔަށް ކަލެޔަށް ހުކުންވެސް ކުރާނެ ކަލޭ ޖަލަށްވެސް ލާނެ ކަލޭ އެކައުންޓަށް މިލިއަނުން ޑޮލަރުތައްޖަމާވިގޮތް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އިނގޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ކޮވެލިބެ

15 January 2022

ވެރިކަމަށް ބޫތުކަވައިގަތަސް ތީދެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު ކަލޭތިކުރާ ކެމްޕޭނުން ދިވެހިންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަ އުނދަގޫތަކާމެދު އެންމެފަހަރަކުވެސް ވިސްނާލިންތަ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންކާރި

15 January 2022

ފޮނަދޫއަށް ތިޔަދިނީ ކިހާ ބޮޑު ކެއްސެއް.. ދެން އިންޑިއާއިން އަންނަ އެހީއެއް ތިރަށަށް ލިބުން ވަރަށް ދުރު. އެމީހުންނަކީ ވަރަށް ޒާތީވާ ބައެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަކުންބޭ

15 January 2022

ދެން އިންޑިއާ އާ ޖައްސާލައިގެން ވެރިކަން ލިބެނީތަ، މީނައަށް އެނގޭތަ މިހާރު މިވަގުތުވެސް ދެހާހެއްހާ ދިވެހިން އިންޑިއާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާކަން. އިންޑިއާ އިމިގްރޭޝަން އެންޓްރީ ޕޮއިންޓްގަވއޮޅިގެން މެޑިކަލް ކަމަކަށޭ ބުންޏަސް އެދަނީ ހޮލިޑޭ ވިސާ ދެމުން، ވެރިކަން ބޭނުންވިޔަސް ތީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު ދޯ؟. ވެރިކަމުން ވެއްޓޭ މީހުންނަކީ ދެން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތި ލާންޖެހޭބައެއް ނޫން އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކާ ހިލާފުކަމެއް، ޔާމީން އައުޓް ފޮރއެވަރ

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަދު

15 January 2022

ރައީސް ޔާމީނޫ. އިބޫ ސޯލިހަސް ކިތަންމެ ކަމެއް ނެވެ އަދި ދިވެހިން އިތުރު ދައުރެއްދޭން ބޭނުންނުވިއަސް، މަނިކުފާނު އިންޑިޔާ އައުޓް ޖަހައިގެން ތިޔަ އުޅުއްވާ ހަޑިހުތުރު ގޮތުން ދިވެހިން ދެން އިތތުރު ދައުރެއްދޭނެ ހެނެއް ހިޔެއްނުވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަހިރޯޅި

15 January 2022

އިންޑިޔާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަޅިއަޅަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ އިންޑިޔާގެ ދަށުގައި މަލިިކު އޮތްއިރު އަދި އެތަނުގެ ކައިރީ އަގައްޓި ކިޔާ ރަށުގައި ބޮޑު އެއަރޕޯރޓެއް އޮތް ތަންތަން އެބަހުއްޓެވެ ރާއްޖޭގައި ހުރި ކަހަލަ ރަށްރަށް ބައިވަރެވެ ނޯތުސެންޓިނަލް އައިލެންޑް އަދި ސައުތު ސެންޓިނަލް އައިލެންޑް ވެސް މެއެވެ އިންޑިޔާއިން ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ރާވާ ވިހަ ރޭވުންތައް މާތްﷲގެ އިދާރާދަފުޅާ މިންވަރު ފުޅުން ނާކާމިޔާބު ވަމުން ދާނެއެވެ އަބަދުގެ ދުޢާއަކީ އެއީ އެވެ

The name is already taken The name is available. Register?

މީހާގެ ހުރި ނިކަމެތިކަން....

15 January 2022

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާހެދި އުޅުއްވާ ހުތުރު ގޮތަކުން ދުވަހެއް ދުވަހަށް ދަނީ މީހާގެ ނިކަމެތިވެ އަގުވެއްޓެމުންނެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެންމެފުރަތަމަގައުމު

15 January 2022

މިއީ ބަޠަލުންނަކީ. ތަރައްގީގެ މަސްރޫޢެއް ހިންގިޔަސް، އިންޑިޔާ ސިފައިންނާ ބޭސްތައް ހުރެގެންނުވާނެ، ބޭރު ގައުމެއްގެ ސިފައިން ނުތިބެވޭނެ، ޕުރޮޖެކްޓެއްދިނަސް. އަބަދު އެމްޑިޕިީ އަދާލަތު ރ މައުމޫންޕާޓީގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ވެރިކަމުގައި ނޯނާނެ. ޢެހެންވެ ބޭރުގެމިލިޓަރީ ދާންޖެހޭ

The name is already taken The name is available. Register?

1234

15 January 2022

އާރާބާރުގަ ހުރިއިރު ނުކުރެވުނުކަމެއް ދެންކުރެވިދާނެކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް. ދެވަނަ ދައުރުވެސް ވީ އެގޮތަށް

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454