ރައީސްގެ އިލްތިމާސް: ހިޔާލު ތަފާތު ވިޔަސް ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރޭ!

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހުއްޓަސް އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.


ޑިސެމްބަރު، 26، 2004 ގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފާހަގަކުރާ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނެރުއްވި ހިތާބެއްގައި ރައީސް ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފަ އެވެ. އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ، ސުނާމީ ކާރިސާގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެއްކި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުމުގެ ހަނދާންތައް އާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ގުދުރަތީ ހާދިސާގެ ހަނދާންތައް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުން އަދިވެސް ފިލައިގެން ނުދާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސުނާމީގެ ބިރުވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އިރު ވެސް ދިވެހިންގެ ކިބައިން ފެނުނީ، އަމިއްލަ ފުރާނަ އަށް ވުރެ އަނެކާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން އިސްކަން ދިން މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އެ ނަމޫނާ އިން އިބުރަތް ހާސިލްކޮށް ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ އަޒުމް އާ ކުރުމަކީ ގައުމީ ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުމަށް ރައީސް ގޮވައިލެއްވި އެވެ.

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖެ އިން 82 މީހުން މަރުވެ، 26 މީހުން ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ.