ޚަބަރު / ރ. ދުވާފަރު

ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ތަޅާފޮޅައި ބަޔަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ!

އުނގޫފާރުގައި އޮތް ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ފައިނަލް މެޗުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން --

ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު އެ އަތޮޅު އިނގުރައިދު އާއި ދުވާފަރު ބައްދަލު ކުރި މެޗު ނިމުމަށް ފަހު ދެ ރަށުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއްް ވެއްޖެ އެވެ.

އުނގޫފާރުގައި އޮތް ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ދެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގައި އަނިޔާވި މީހުންނަށް އެ ރަށު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނެވެ.

އެ ހާދިސާ ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ އިރު އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ދެ ރަށުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ފުލުހުންތަކެއް ސަފެއްހެން އެތުރިގެން ތިބެ އެ މީހުން ދުރުކުރަން އުޅޭ މަންޒަރެވެ.

ބައެއް މީހުން ހަޑި ހުތުރުބަހުން އެއްޗެހި ކިޔައި ފުލުހުންގެ ސަފު ފޫއަޅުވާލާފައި ދާން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އަދި އަނެއް ކޮޅުގައި ތިބި މީހުންނާ މެދު ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ ދުވާފަރާއި އިނގުރައިދޫ ބައްދަލު ކުރި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ދެމެދުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވާކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ހަމަނުޖެހުމުގައި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި 39 އަހަރުގެ މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެ ހާދިސާގައި އޭގެ އިތުރުން ވެސް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިގެން ގިނަ ބަޔަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސްފައި ވެ އެވެ.

އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މިއަދު އޫނގޫފާރުގައި އޮތް ފައިނަލް މެޗުގައި ދުވާފަރުން އިނގުރައިދޫ ބަލި ކުރީ 4-3ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ދުވާފަރުން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ އިނގުރައިދޫން ތިން ލަނޑު ޖަހާފައި ވަނިކޮޮށް ފަހަތުން އަރައި ހަތަރު ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

30 ކޮމެންޓް, 25 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 16%
icon sad icon sad 12%
icon angry icon angry 72%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ވިކުރާމު

15 November 2022

ދުވާފަރު ދަންޑެހެލަކީ ގައުމީ ބަތަލެއް އެކަމު މިހާރު ދުވާފަރުގަ އުޅޭނީ ....

The name is already taken The name is available. Register?

ރައްފުށު

15 November 2022

ދުވާފަރުގަ އުޅޭނެ މަދުން ނަމަވެސް ރަނގަޅު ހެޔޮވިސްނޭ މީހުން

The name is already taken The name is available. Register?

ދުލި

15 November 2022

މާރާމާރި އަކީ ގަޓު ކަމެއްހެން ހީވިޔަސް އެއީ ނާތަހުޒީބު ފިނޑި އަމަލެއް

The name is already taken The name is available. Register?

ހުކުމު

15 November 2022

ދުވާފަރުމީހުންނަކީ ކާންދޭ އަތުގަ ދަތްއަޅާބައެއް

The name is already taken The name is available. Register?

އަނިލް ކިމާެޔ

14 November 2022

ހަހަ ދުވާފަރު މީހުންނާ ތި އަތޮޅުން ނުތަޅާ ރަށެއް މަދުވާނެ. ޢެކަމު ކީއްކުރާނީ ސަރުކާރަށް މުހިންމުވާނީ އާބާދީ ބޑުތަނެއްތާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޗިއްޕު

14 November 2022

ތަހުޒީބު މީހުން ފުރަތަމަ އަލިފާންބޮޅު އުކީ !

The name is already taken The name is available. Register?

ކުލްސުމް

14 November 2022

ރާއްޖޭގައި ހަދާފައި ހުރި ފްޓްސަލް ދަނޑުތައްވީ ދަނޑުވެރިންނަާ

The name is already taken The name is available. Register?

ޑޮކްޓާރ. ބަނާނާ

14 November 2022

މި ހަމަނުޖެހުމުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިން ނާއި ޓީމްތައް މެނޭޖްކުރި ފަރާތްތައް 5 އަހަރު ނުވަތަ 10 އަހަރު ދުވަހަށް އެއްވެސް ކުޅިވަރެއްގައި ބައިވެރި ނުކުރޭވޭ ގޮތް ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ފުލުހުންނާއި ކުރިމަތިލާ މާރާމާރީ ހިންގި ފަރާތް ތަކާއި މެދު ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުއާ އުފުލާ.. ...

The name is already taken The name is available. Register?

ފޗޗރ

14 November 2022

ނެތް އެހާ ގަޓެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަންފަތު

14 November 2022

މަސައްކަތެއް ކުރަން ވެސް ނޭނގޭ. ފުޓް ބޯޅަ އިން ދަނީ ފަހަތަށް. އެކަމަކު ތަޅަ ފޮޅުމުން މި ވެރިންނަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ވަނަ އެއް ދޭން ވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސއސއ

14 November 2022

ދުވާފަރަކީ ތަޅަން ފޯރި ހުންނަ ބައެއް. ޖެހިގެން އޮތް ދޯނި ގިނައިން މަސް ބޭނިޔަސް ތަޅަން ަ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454