މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓުގައި ރީކޯ މޫސަ އާއި މަހްލޫފް ވޯޓު ދެއްވި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކާއި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވޯޓު ދެއްވި ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.


މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ވަނީ ވޯޓިން ސިސްޓަމްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މެމްބަރުން ކައިރިން އަހައިގެން މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ކުރަން ފެނޭތޯ ވޯޓު ނަގަން ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ.

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ތާއީދު ކުރެއްވި އެ ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 83 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 45 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވީ އެ ގޮތަށް ފާސް ކުރަން ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވީ އެ ގޮތަށް ފާސް ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ އެއް މެމްބަރަކު އިންނެވި އެވެ.

ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ޝީޓުން އެނގޭ ގޮތުގައި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މިވަގުތު ޖަލުގައި ހުންނެވި، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަހްމަދު މަހްލޫފް ވެސް އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރިއާސަތުގައި އިންނެވި ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވެސް ވޯޓު ލައްވާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވޯޓު ލެއްވޭނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓު ހަމަހަމަވުމުންނެވެ.

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާ ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅި މައްސަލައިގައި މަހްލޫފް ހުންނެވީ މާފުށީ ޖަލުގަ އެވެ. އޭނާ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރު ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.