މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް މިރޭ ވަޑައިގެންފި އެވެ.


މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ ހައެއްގައި ފެށި ފަހުން މިހާތަނަށް ބޭއްވީ 14 ޖަލްސާ އެވެ. އެއީ، ފެބްރުއަރީ މަހު ބޭއްވި އަށް ޖަލްސާ އާއި މާޗު މަހު ބޭއްވި ދެ ޖަލްސާ އާއި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ހަތަރު ޖަލްސާ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ޖަލްސާއެއް ބޭއްވީ މިރެ އެވެ.

މަޖިލިހުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން މަޖިލިހުގެ ދައުރުތައް ބެހިގެންވަނީ ތިން ދައުރުގެ މައްޗަށެވެ. މަޖިލިހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރު ހިނގާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ދެވަނަ ދައުރު ހިނގާނީ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ތިން ވަނަ ދައުރު ހިނގާނީ އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ޖަލްސާތައް ކޮންމެ ހޯމަ، އަންގާރަ ބުދަ ދުވަހެއްގައި ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ.

އެހެންކަމުން މި މަސް ނިމެން 18 ދުވަސް އޮއްވާ މެމްބަރުން ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގެންފައި މިވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލިސް ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ދިޔަ ކަން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު އިއުލާނެއް ނުކުރައްވަ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިޔަ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ.

އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލިސް މިރޭ ބާއްވަނީ މެމްބަރުން ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ. އަދި ބާކީ 18 ދުވަސް އޮއްވާ އެހެން ހެދުމަކީ ވައްކަމާއި އިސްރާފު ކުރުމާއި ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިސް މެމްބަރުން ޗުއްޓީ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ރަށްތަކަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ދައުރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރި ނަމަވެސް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތު ބަދަލު ކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މުހައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ދެ ފަހަރު، މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މަސީހާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުއްވި ފުރަތަމަ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނު ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި އާންމު ކޮމެޓީން މަޖިލިހުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މަސީހާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ދެވަނަ މައްސަލަ އާއި މޫސަ އާއި ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ވަނީ މަޖިލިހުން ބޭރުކޮށްފަ އެވެ.