ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގާސިމް ވެސް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކޯޓުން އަމުރެއް ނުދިން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.


ސިއްރު މަޖިލިހެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޝަރީއަތުގައި، ގާސިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައެޅީ، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ދައުލަތުން އެދުމުންނެވެ. ދެ ފަރާތަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހު ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ނިންމެވީ ގާސިމް ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުމުގެ ދައުވާ އާއި ރަސްމީ ގޮޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުމުގެ ދައުވާ އަދި ވޯޓު ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ދައުވާ އެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހުގައި އެ ދައުވާތައް އިއްވުމުން ގާސިމް ވަނީ ދައުވާތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަތަށް ފަހު، ގާސިމްގެ ވަކީލު ވަހީދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---މިހާރު ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

ގާސިމްގެ ވަކީލް އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ލޯޔަރު ވައްޑެ) "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ގާސިމްގެ ބަންދާ މެދު ނިންމީ ވަރަށް އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ފަރާތުގެ ވާހަކަތަކަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ގާޒީ ފުރުސަތު ދެއްވި ކަމަށް ވައްޑެ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ވަރަށް މިނިވަން، އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. ގާނޫނު ނެގެހެއްޓޭ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބަށް ގަސްދުގައި ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ" ގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވެސް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.