އިންފުލުއެންޒާގެ ފަރުވާ އަށް އޭޑީކޭ އިން 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

މިދިޔަ މާޗް މަހު ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނު އިންފުލުއެންްޒާ އަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ގާތްގަނޑަކަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.


އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު އައްފާލު މިހެން ވިދާޅުވީ އިންފްލުއެެންޒާ އިން ރައްކާތެރިވެވިފައި ވާތީ އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އައްފާލު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭޑީކޭގެ ފްލޫ ކްލިނިކް ހިންގި ނުވަ ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 1600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ކްލިނިކުން ހިލޭ ފަރުވާ ހޯދި އެވެ. އަދި މި އަހަރުން ފެށިގެން މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން 11910 މީހުން ފަރުވާ ހޯދި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 65 މީހަކު އިންފްލުއެންޒާ އަށް ޓެސްޓް ކުރި އިރު މި ބަލި ފެނިފައި ވަނީ 28 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުންނެވެ.

އަފްއާލް ވިދާޅުވިި ގޮތުގައި އިއްޔެ ރެއާ ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް 10400 މީހުންނަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ދީފަ އެވެ.

ރޭގެ ހަފްލާގައި ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފްލޫ ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. މިހަފްލާގައި ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ސްވައިން ފްލޫ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔަކުން ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސަލާމަތް ވެވުނީ އޭޑީކޭ އާއި އަދި އެހެނިހެން ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކުގައި ކަން މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ހިތްވަރު ދިނުމަކީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުން ފެނިގެން ދާނެ ކަމެއް ކަން ނާޒިމް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އޭޑީކޭ އިން ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކުން، ނުވަ ދުވަސް ވަންދެން 24 ގަޑި އިރު ހިދުމަތް ދިނެވެ.