ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އެންމެ ދަށް ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ނެތް ނުވަތަ އެ މިނިވަންކަން އެންމެ ދަށް ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.


އެެމެރިކާގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ފްރީޑަމް ހައުސް އިން ނެރުނު ޕްރެސް ފްރީޑަމް ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމަނާފައިވަނީ މިނިވަންކަން އެންމެ ދަށް ގައުމުގެ ގޮތުގަ އެވެ. ރާއްޖެއާ އެކު އެ ލިސްޓުގައި ރަޝިޔާ، ޗައިނާ އަދި ޒިމްބާބްވޭ ފަދަ ގައުމުތައް ވެސް ހިމަނާފައި ވެ އެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ނެތްކަމަށް ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވަނީ 62 ޕަސެންޓެވެ. ޗައިނާ ފަދަ ގައުމުތަަކަށް 87 ލިބުނުއިރު ރަޝިޔާ އަށް ލިބުނީ 83 އެވެ.

މި ލިސްޓްގައި ރާއްޖެ ކުރިން ހިމެނުނީ ޕާޓްލީ ފްރީ (ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިނިވަންކަން އޮތް) ގައުމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން އޮތީ ދުނިޔޭގެ 13 ޕަސެންޓު ގައުމުގަ އެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ 45 ޕަސެންޓް ގައުމުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައި ވެ އެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިނިވަންކަން އެންމެ ދަށް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސީރިޔާ، ކިއުބާ އަދި އުތުރު ކޮރެއާ ފަދަ ގައުމުތަކެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އެއްކޮށް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނ 36 ޕަސެންޓް ގައުމެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ނެތް ނުވަތަ އެ މިނިވަންކަން އެންމެ ދަށް ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ އެރިއިރު ރިޕޯޓާސް ވިތުއައުޓް ބޯޑާސް އިން ދުނިޔޭގެ 180 ގައުމުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ބަލައި، ނެރޭ ވޯލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ ވަނީ ފަސް ދަރަޖަ ދަށަށް ވެއްޓިފަ އެވެ.