ވޯޓުން ބަދަލު ގެނެވޭނެ، ރައީސް ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ނިކުންނަން ޖެހޭ: މަހްލޫފް

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުން ރާއްޖެ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެ ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދީގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް ޖަލުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.


މަހްލޫފް މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގައުމު ވެއްޓިފައިވާ ބިރުވެރި، ނާމާން އަދި ހަޑިމުޑުދާރު ހާލަތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓަކީ އިންތިހާ އަށް މުހިންމު ވޯޓެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ފޮށިތައް ފުރާލައިފިނަމަ ބޮޑު ތަނުން ރައީސް ޔާމީން ބަލިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށް ވެސް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިން، ގަދަ ބާރުން ބަނދެލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ވެސް ބޮޑު ތަނުން އިދިކޮޅަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ފަނޑިޔާރުގެ ހަމަ މަގަށް އަޅުވާ، މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކޮށް، އަގުބޮޑު ކޮށްފައިވާ ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކްސް އާއި ޑިއުޓީ ވަކި އިމެއްގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެއްވެސް ރަށަކަށް ވަޑައިނުގަތީ އިންތިހާބުން ބަލިވާނެ ކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެތީ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި އިންތިހާބާއި 2018 އަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވާ ކެމްޕޭނާއި ގުޅުމެއް ނެތް ކަން ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި (ރައީސް ޔާމީން) ވިދާޅުވުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ލޯތައް ވަނީ އޮޅުވާލެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވިފައެވެ. މިއީ ކުޑަ އަދި މުހިއްމުނޫން އިންތިހާބެއް ކަމަށް ދެކިވަަޑައިގެން ގޭގައި ނުތިއްބެވުމަށް އަޅުގަނޑު އާދޭސް ތަކުރާރުކޮށްލަމެވެ،" މަހްލޫފްގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ޝަރީއަތްތައް ފަޓާސް ބަރިއެއްހެން ނިންމާލިއިރު، ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ އިންސާފު ނުލިބި އެވެ. ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާ އަށް ކުރި ހޯދިއިރު، ރައްޔިތަކަށް ހިރިނުލެވޭވަރަށް ހައްގުތައް ފޭރިގެންފައިވާ ކަމަށް ވެސް މަހްލޫފް ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

"ރައީސް ޔާމީން އާ ވާދަކުރައްވާނެ ހެން ހީވާ ހުރިހާ އެންމެން ޖަލަށް ލައިފި އެވެ. ތިމާގެ އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅުން ފެށިގެން ވެރިކަން ހޯދައިދޭން ޖާނާމާލުން ގުރުބާންވި އެންމެންވީ ޖަލުގަ އެވެ،" މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު ވެސް ޖަލުތަކުގައި އެކަނިވެރިކަމުގެ ދުވަސްތައް ގުނަމުންގެންދަވާ ބޭބޭފުޅުންނަށް ހަމްދަރުދީވެލެއްވުގެ ގޮތުންވެސް އެދުވަހު ވޯޓު ދެއްވާށެވެ. ފޯނަކީ މިއަދު އެންމެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ އެއްޗަކަށްވާއިރު، ފުލުހުން ބޭނުންވާ ވަގުތަކު އޭގެ ލޮކް ކޯޑް އެެއްވެސް ރައްޔިތަކު ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެލައްވަވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވާށެވެ. 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 25 ބުރީގެ ހަތަރު އިމާރާތް އެޅޭއިރު، މިކަހަލަ --ތަރައްގީ އަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށް ވޯޓު ދެއްވާށެވެ. އަދުލު އިންސާފާއި ހައްގުތަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާށެވެ،"

މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވެންނެވި ކަމާއި ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރިއިރު، ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް އަރަން ދެކޮޅު ހައްދަވައި، ފިލަން އުޅުއްވި ކަން ސާބިތުވެ، ވަކިވަކިން އިއްވި ދެ ހުކުމުގައި، މަހްލޫފް ޖަލަށް ލީ 10 މަހާއި 24 ދުވަހަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވި ދެ ހުކުމް ތަންފީޒުވެ، މިނިވަން ވާނީ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅެވެ.