ތުހުމަތަށް އިންކާރު ކުރަން، ބިރު ދެއްކިޔަސް މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ފާރިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން އިންކާރު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ބިރު ދެއްކިޔަސް، މިހާރު ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް މިދިޔަ މާޗް މަހު ނެގި ވޯޓުގައި މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ތުހުމަތު، ފާރިސްގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

ފާރިސް މިރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ހަގީގަތެއް ނެތް ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި ބިރު ދެއްކިޔަސް، އޭނާ ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފާރިސް ކުރެއްވި ޓުވީޓު.

ސަރުކާރާ ދެކޮޅު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފާރިސް ވަނީ އެކި ފަހަރުމަތިން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭސީސީ އަށް ވެސް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ.